Παρουσιάσεις

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Ενημερωτικές Παρουσιάσεις

Παρουσίαση παράδοσης του εκπαιδευτικού πακέτου «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο» 
Σεπτέμβριος 2014 
QUIZ: Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο 
«Ηλεκτρονικός υπολογιστής και διαδίκτυο: Σύγχρονες Εξαρτήσεις;» Πρακτικές Συμβουλές 
Μαρία Κωνσταντίνου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Απρίλιος 2012 
The Use of Internet: Opportunities and Challenges 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Μάρτιος 2010 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – SimSafety 
Αναστασία Οικονόμου – Ζωή Θράσου 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Σεπτέμβριος 2010 
Video Gaming and Internet 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Μάρτιος 2010 
Χρήση Διαδικτύου Κίνδυνοι για Ηλικίες 12-18 
Γιάννος Ιωάννου – Σύμβουλος Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης
Σεπτέμβρης 2010 
Child Online Safety 
Microfost Κύπρου – Βανέσα Αντωνιάδου 
Μάρτιος 2010 
Internet User Safety 
CYTANET – Παναγιώτης Ιακώβου 
Μάρτιος 2010 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο – Δημοτική Εκπαίδευση 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Απρίλιος 2007 
Ενημέρωση και Προστασία από Διαδικτυακούς Κινδύνους 
Cyber Ethics – Georgina Shitta
2010