Για Εκπαιδευτικούς

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Καλές Πρακτικές για Εκπαιδευτικούς

Καλές πρακτικές: 

 1. Για να μπορείτε καλύτερα να αντιληφθείτε τη συμπεριφορά των μαθητών σας στο Διαδίκτυο και να αξιολογείτε τους πιθανούς κινδύνους, μάθετε όσο το δυνατόν περισσότερα για το Διαδίκτυο.
   
 2.  Προσαρμόστε τη χρήση του Διαδικτύου στην τάξη, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών σας. 
   
 3. Θέστε κανόνες για τη χρήση του Διαδικτύου μαζί με τους άλλους εκπαιδευτικούς και με τους μαθητές σας. 
   
 4. Εξηγήστε τους πιθανούς κινδύνους στους μαθητές σας από την απερίσκεπτη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και τονίστε τους ότι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, όσον αφορά αυτό το θέμα.
   
 5. Συζητήστε με τους μαθητές σας τους ανεπίσημους κανόνες συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο, οι οποίοι είναι ανάλογοι με αυτούς που ακολουθούμε στην καθημερινή μας ζωή.
   
 6. Διδάξτε στους μαθητές σας πώς να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο Διαδίκτυο και να εντοπίζουν το συγγραφέα, την προέλευση της σελίδας και τη βιβλιογραφία της. Επίσης, ενθαρρύνετέ τους να ελέγχουν το αληθές του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας, συγκρίνοντάς το με άλλες πηγές.
   
 7. Συμβουλέψτε τους μαθητές σας να μην ανοίγουν ηλεκτρονικά μηνύματα που προέρχονται από άτομα που δε γνωρίζουν.
   
 8. Μάθετε στους μαθητές σας πώς να αποκλείουν κάποιον που συμπεριφέρεται άσχημα ή παρενοχλεί όταν είναι στο Διαδίκτυο. Η παρενόχληση μπορεί να λάβει πολλές μορφές π.χ. να συμμετέχει κάποιος στις συνομιλίες τους, να τους αποστέλλει ανεπιθύμητα προσβλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα κ.ά. Ακόμη, ενημερώστε τους μαθητές σας ότι υπάρχουν αρμόδιοι ή υπεύθυνοι στους οποίους μπορούν να αναφέρουν ενοχλητικό περιεχόμενο (βλέπετε κεφ. «Βοήθεια»).
   
 9. Συμβουλέψτε τους μαθητές σας να χρησιμοποιούν «ισχυρούς κωδικούς», οι οποίοι να περιλαμβάνουν αριθμούς και άλλα σύμβολα, που να είναι δύσκολο να τους μαντέψει κανείς.
   
 10. Εγκαταστήστε ειδικά λογισμικά (firewall, antispyware, antivirus) για την προστασία των υπολογιστών και του δικτύου του σχολείου σας. Διδάξτε τους μαθητές σας πώς να χρησιμοποιούν αυτά τα προγράμματα για να προστατεύουν και τους υπολογιστές στο σπίτι τους.
   
 11. Χρησιμοποιήστε ειδικά λογισμικά φιλτραρίσματος που μπορούν να σας βοηθήσουν να προστατέψετε τους μαθητές σας από πρόσβαση σε ακατάλληλες ιστοσελίδες. 
   
 12. Αναφέρετε υλικό, το οποίο θεωρείτε παράνομο ή ενοχλητικό, στις υπεύθυνες υπηρεσίες και ενημερώστε και τους μαθητές σας για τις σχετικές υπηρεσίες (βλέπετε κεφ. «Βοήθεια»). 
   
 13. Αξιοποιήστε χρήσιμες πηγές και υλικό για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου (π.χ. φιλμάκια, ιστοσελίδες, εκδόσεις κτλ.).