Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Γονείς και Εκπαιδευτικοί

Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο

Το υλικό που φιλοξενείται στον ιστοχώρο αυτό έχει στόχο την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και γονέων αλλα και άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

Συγκεκριμένα θα βρείτε:
 1. Υλικό για τις Δυνατότητες Διαδικτύου
   
 2. Υλικό για τους Κίνδυνους στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους
   
 3. Δράσεις και καλές πρακτικές για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο
   
 4. Πληροφορίες σχετικά με παιχνίδια και εκπαίδευση
   
 5. Υποστηρικτικό υλικό
   
 6. Πληροφορίες σχετικά με Ερευνητικά προγράμματα
   
 7. Δραστηριότητες με παιδιά
   
 8. Ανακοινώσεις 
   
 9. Χρήσιμους σύνδεσμους