Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+)
Φιλική για τα παιδιά έκδοση
Περισσότερες πληροφορίες
Aντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού
Κατευθυντήριες γραμμές για διδάσκοντες και εκπαιδευτικούς σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και την προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
Περισσότερες πληροφορίες
Τεχνητή Νοημοσύνη και Δεδομένα στη διδασκαλία και τη μάθηση
Δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης και Δεδομένων στη διδασκαλία και τη μάθηση για εκπαιδευτικούς
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερώσου, Αντιμετώπισε, Προστατεύσου
Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου με δημιουργικότητα, υπευθυνότητα και ασφάλεια
Previous slide
Next slide

Παρουσιάσεις, Διαλέξεις και Βιωματικά εργαστήρια

Στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CYberSafety, προσφέρει παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε συνεργασία με όλους τους συνεργάτες του. Για τη σχολική χρονιά 2022-2023 η περίοδος των δηλώσεων θα ξεκινήσει από την 10η Οκτωβρίου 2022 και θα διαρκέσει μέχρι την 28η Απριλίου 2023.

Προγράμματα

Ο Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου προσφέρει ετήσια επαναλαμβανόμενα προγράμματα για θέματα αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και του διαδικτύου. Παράλληλα συμμετέχει σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.