• Αρχική
  • Διαδίκτυο και Αναλυτικό Δημοτικής

Αναλυτικό Πρόγραμμα για την Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση – Ψηφιακή Ικανότητα

Πλαίσιο

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ε’ και της Στ’ τάξης Δημοτικής Εκπαίδευσης, προστέθηκε, πρόσφατα, ως ξεχωριστό θέμα οι Νέες Τεχνολογίες και διαμορφώθηκε το γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή Υγείας – Οικιακή Οικονομία / Σχεδιασμός και Τεχνολογία – Νέες Τεχνολογίες». Η προσθήκη αυτή αναμένεται να ενισχύσει την οριζόντια ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών σε όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Το θέμα Νέες Τεχνολογίες (Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση) εντάσσεται σε 16 διδακτικές περιόδους στην Ε’ και 16 διδακτικές περιόδους στη Στ’ τάξη και περιλαμβάνει 3 Διδακτικές Ενότητες: i. Υπολογιστική Σκέψη, ii. Ψηφιακές Δεξιότητες και iii. Ψηφιακή Ικανότητα.

Η Διδακτική Ενότητα, που αφορά στην καλλιέργεια της Ψηφιακής Ικανότητας των μαθητών/μαθητριών, θα ενταχθεί σε 4 διδακτικές περιόδους στην Ε’ τάξη και 4 διδακτικές περιόδους στην Στ΄τάξη. Ο περιορισμένος αυτός χρόνος μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη της Ψηφιακής Ικανότητας των μαθητών/ μαθητριών, ώστε να αξιοποιηθεί και εφαρμοστεί στη συνολική διαδικασία της μάθησής τους σε όλα τα μαθήματα, και στη συνέχεια της εκπαίδευσής τους μέσα και έξω από το σχολείο, ως βασικό στοιχείο της παιδείας του πολίτη του 21ου αιώνα.

Οι μαθησιακές εισηγήσεις παραχωρούνται με άδεια χρήσης Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0)

Διδακτική Ενότητα: "Ψηφιακή Ικανότητα"

Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει Αναλυτικό Πρόγραμμα, δηλαδή τον γενικό σκοπό, τους στόχους, ενσωματωμένους δείκτες, ενδεικτικές δραστηριότητες και προϊόντα μάθησης σε 4 σημαντικές περιοχές της “Ψηφιακής Ικανότητας και της Ασφάλειας στο Διαδίκτυο”:

  1. Κανόνες Διαδικτυακής Συμπεριφοράς – Διαδικτυακός Εκφοβισμός
  2. Ηλεκτρονικά / Διαδικτυακά Παιχνίδια
  3. Πληροφόρηση και Παραπληροφόρηση
  4. Προσωπικά Δεδομένα και Ψηφιακή Ταυτότητα

Επιπρόσθετα, για την κάθε μια από τις περιοχές αυτές έχουν αναπτυχθεί μαθησιακές εισηγήσεις, οι οποίες περιέχουν τόσο τον σχεδιασμό των μαθημάτων όσο και τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν σ’ αυτές.

Πιο κάτω παρατίθενται χωριστά οι τέσσερις μαθησιακές εισηγήσεις, συμπεριλαμβανομένων των φύλλων εργασίας τους, καθώς και το συνοδευτικό υλικό τους (παρουσιάσεις τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές, όπου αυτό ισχύει).