Έφηβοι: 12-18

Έφηβοι: 12-18

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Η μη συνειδητοποιημένη χρήση του διαδικτύου μπορεί να έχει δυσμενής επιπτώσεις όπως: Βλάβες στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, υποκλοπή προσωπικών πληροφοριών, εκφοβισμός (cyber bullying) και εκμετάλλευση από αγνώστους, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) κτλ.