Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό να προωθηθεί η ασφαλής και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά και τους/τις νέους/νέες. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται, κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα, της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα (Φεβρουαρίου), όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ενώνουν τις φωνές τους, με στόχο να ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τα ζητήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο.

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου Διαδικτύου, όπου ο καθένας και η καθεμία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο υπεύθυνα, κριτικά, δημιουργικά και με σεβασμό. Με μια παγκόσμια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου ενθαρρύνει όλους/όλες να συνεργαστούν και να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην εκστρατεία για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο. Ειδικότερα, η εκστρατεία στοχεύει να προσεγγίσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς και τους κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις εκπαιδευτές καθώς, επίσης και τη βιομηχανία, τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους πολιτικούς, ενθαρρύνοντας τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός καλύτερου και ασφαλέστερου Διαδικτύου.

Δράσεις

Οι σχολικές μονάδες μπορούν να εκμεταλλευτούν την ημέρα αυτή ως ευκαιρία για ευαισθητοποίηση σχετικά με την καλύτερη χρήση του διαδικτύου, λαμβάνοντας μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις ή διοργανώνοντας οι ίδιες δραστηριότητες εντός της σχολικής μονάδας. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να γίνουν είτε διαθεματικά μέσα από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, είτε στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, αξιοποιώντας:

 • Διαδικτυακή πλατφόρμα Saferinternetday.org:
  • Πληροφορίες, λογότυπα, αφίσες: About
  • Εγγραφή των σχολείων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς διαδικτύου: Register your support (στα σχολεία που θα εγγραφούν θα σταλεί διαδικτυακά διαφημιστικό υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό για την τάξη)
  • Πύλη αναζήτησης υλικού σε διάφορες γλώσσες: Resources
 • Υποστηρικτικό υλικό το οποίο έχει αποσταλεί στα σχολεία σε έντυπη μορφή από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
 • Εκπαιδευτικά φιλμάκια
  • βίντεο από Κέντρα Ασφαλούς Διαδικτύου,
  • βίντεο από μαθητικούς διαγωνισμούς
 • Πιστοποίηση eSafety Label
 • Διοργάνωση δρώμενων τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης (π.χ. μικρά θεατράκια, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κλπ.)