Εκπαιδεύσεις στα σχολεία

Στοχεύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, το Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CYberSafety, προσφέρει παρουσιάσεις, διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια για μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, σε συνεργασία με όλους τους συνεργάτες του. Στις σχετικές δράσεις, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα, αναφορικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακός εκφοβισμός, πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, διαδικτυακή παραπλάνηση), συμβάλλοντας, έτσι, στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σε σχέση με την υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

Τρέχουσες Εκπαιδεύσεις

Προηγούμενες Εκπαιδεύσεις