Εκπαιδεύσεις στα σχολεία 2017-2018

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «CyberSafety -Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά» (Εθνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου), κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Ιουνίου 2018, προσφέρθηκαν διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια σε μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς, από το σύνολο των συνεργατών του Έργου. Οι φορείς, που προσέφεραν στις σχετικές δράσεις, ήταν:

 • Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
 • Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
 • Το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ)
 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου
 • Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων
 • Το Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Αστυνομίας Κύπρου
 • Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA)
 • Η MTN Κύπρου LTD

Στο πλαίσιο των βιωματικών διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων, πραγματώθηκαν 433 δράσεις, συνολικά, στις οποίες συμμετείχαν 19.858 μαθητές/μαθήτριες1.161 εκπαιδευτικοί και 2.056 γονείς. Στις δράσεις αυτές, οι συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα, αναφορικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακός εκφοβισμός, πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, παραπλάνηση). Βασικός σκοπός των εργαστηρίων αποτελούσε η προαγωγή της ασφαλούς διαδικτυακής κουλτούρας, ενδυναμώνοντας δημιουργικούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες. Παράλληλα, οι συνεργάτες/τριες του Έργου είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς), αναφορικά με τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών-Helpline 1480.

Σεμινάρια και εργαστήρια που προσφέρθηκαν για τη σχολική χρονιά 2017-2018

Τα επιμορφωτικά εργαστήρια έχουν ως στόχο, μέσα από βιωματικές δράσεις και πρακτικές, οι μαθητές/ μαθήτριες να εκπαιδευτούν σε θέματα σχετικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., Διαδικτυακός Εκφοβισμός, Πολύωρη ενασχόληση με τις Ψηφιακές Τεχνολογίες, αποπλάνηση),προάγοντας, έτσι, ασφαλή διαδικτυακή κουλτούρα και ενδυναμώνοντας δημιουργικούς και κριτικά σκεπτόμενους πολίτες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα γίνεται αναφορά σε πηγές, εργαλεία και υπηρεσίες για την ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου.

Σχετική ανακοίνωση

(Κοινό: Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής)

Γενική ενημέρωση για τους κινδύνους του Διαδικτύου. Παρουσίαση σε power point με  σχετικά βίντεο.

(Κοινό: Μαθητές Δημοτικού)

 

Cyberbullying -Εκφοβισμός μέσω Διαδικτύου (80’)

Παρουσίαση του θέματος ως εισήγηση και στη συνέχεια συζήτηση και επίλυση αποριών. Μαθητές Γυμνασίου

(Κοινό: Μαθητές Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής)

 

Τα Social Media στη ζωή μας - τρόποι προστασίας (80’)

Παρουσίαση του θέματος και συζήτηση. Αναφορά σε θετικές και αρνητικές πτυχές αλλά και τρόπους προστασίας για τη χρήση τους. Μαθητές Γυμνασίου

(Κοινό: Μαθητές Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής, Γονείς, Εκπαιδευτικοί)

 

Το Διαδίκτυο στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας (80’)

Παρουσίαση και  ενημέρωση για τους κινδύνους του Διαδικτύου σε Power point με videos και άλλο υλικό προσαρμοσμένο σε ενήλικες. Ακολουθεί συζήτηση.

(Κοινό: Γονείς, Εκπαιδευτικοί)

Το εργαστήριο προσβλέπει να βοηθήσει τους μαθητές να προσεγγίζουν κριτικά τις διαφημίσεις και να αποδομούν τα βασικά στοιχεία τους.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν πού συναντούν διαφημίσεις στην καθημερινή τους ζωή
 • διακρίνουν τις εμπορικές διαφημίσεις από τις δημόσιες
 • ανακοινώσεις κοινής ωφελείας
 • αναφέρουν τον στόχο/σκοπό συγκεκριμένων
 • διαφημίσεων
 • εντοπίζουν το προϊόν της διαφήμισης
 • εντοπίζουν την ομάδα πληθυσμού στην οποία απευθύνεται μία διαφήμιση
 • εντοπίζουν διαφημιστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται ευρέως
 • χρησιμοποιούν διαφημιστικές στρατηγικές για να αναπτύσσουν μια απλή τηλεοπτική διαφήμιση

(Κοινό: Μαθητές Α' - Δ' Δημοτικού)

 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ – Διαφήμιση - Διαφήμιση και Φύλο (80’)

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου, οι μαθητές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • εντοπίζουν το προϊόν της διαφήμισης
 • επισημαίνουν τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν τη διαφήμιση (σενάριο, ήρωες, εικόνα, χρώμα, γραπτό κείμενο, ήχοι- μουσική επένδυση)
 • αναφέρουν πώς τα πιο πάνω στοιχεία συνδέονται με το είδος του προϊόντος και το στοχευόμενο καταναλωτικό κοινό
 • εντοπίζουν και αξιολογούν τα στερεότυπα των φύλων, όπως αυτά προβάλλονται στα μέσα
 • εκφράζουν άποψη σχετικά με τους λόγους τους οποίους τα στερεότυπα των φύλων μπορούν να είναι περιοριστικά
 • χρησιμοποιούν διαφημιστικές στρατηγικές για να αναπτύσσουν μια απλή διαφήμιση

(Κοινό: Μαθητές Δ' - Στ' Δημοτικού)

 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ –Παραπληροφόρηση (80’)

Στόχοι του εργαστηρίου είναι οι μαθητές να είναι σε θέση να:

 • θέτουν κριτήρια αξιολόγησης της αξιοπιστίας ενός
 • Κειμένου (δημοσιευμένου στο διαδίκτυο)
 • αξιολογούν την αξιοπιστία ενός κειμένου χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια
 • αντιλαμβάνονται την ανάγκη για έλεγχο και διασταύρωση των πληροφοριών που εντοπίζουν στο διαδίκτυο.

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου)

Σχετική ανακοίνωση

Η παρουσίαση παρέχει πληροφορίες σχετικά με:

 • Διαδίκτυο – Οφέλη
 • Προσωπικά δεδομένα –βασικές συμβουλές συμπεριφοράς, Κίνδυνοι – κακόβουλα λογισμικά
 • Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που πέσω θύμα
 • Έξυπνες Τερματικές Συσκευές
 • Πρόσθετες πληροφορίες

Επίσης, στο τέλος κάθε παρουσίασης δίνεται ένα μικρό ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην παρουσίαση, το οποίο οι παρευρισκόμενοι καλούνται να απαντήσουν.

(Κοινό: Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής, Γονείς, Εκπαιδευτικοί)

Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων προσφέρει διαλέξεις σε γονείς, με στόχο την ενημέρωση για την ασφαλή και την υπεύθυνη χρήση του των ψηφιακών τεχνολογιών, γενικότερα, και του Διαδικτύου, ειδικότερα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μία κουλτούρα ορθής και αποτελεσματικής αξιοποίησης των ψηφιακών και διαδικτυακών μέσων, με υπευθυνότητα και ασφάλεια.

Οι παρουσιάσεις είναι στοχευμένες για γονείς, παρέχοντας σε αυτούς πρακτικές συμβουλές για την ασφάλεια των παιδιών τους, αλλά και απαραίτητες γνώσεις σε θέματα διαδικτυακών τεχνολογιών. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων γίνεται αναφορά σε πηγές, εργαλεία και υπηρεσίες για το θέμα.

(Κοινό: Γονείς)

Η παρουσίαση περιλαμβάνει πληροφορίες και συμβουλές για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, νομοθεσία, στατιστικά, cyberbullying, sexting, εθισμός διαδικτύου, κανόνες ασφαλείας, τρόπους καταγγελίας.

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/ Τεχνικής Σχολής, Γονείς)

 

Νομοθετικό πλαίσιο μέσα από περιστατικά (40’)

Νομοθεσία, ορολογίες, τρόποι καταγγελίας.

(Κοινό: Εκπαιδευτικοί)

 

Ασφάλεια στο διαδίκτυο (40’)

Η παρουσίαση περιλαμβάνει πληροφορίες και συμβουλές για cyber bullying, εθισμό, αυτοπροβολή, προσωπικά δεδομένα, κανόνες ασφαλείας και τρόπους καταγγελίας.

(Κοινό: Μαθητές Δημοτικού)

Περιγραφή των δυνατοτήτων περιήγησης στο διαδίκτυο και επεξήγηση για τις πληροφορίες που 'αφήνει' πίσω του κάποιος. Η έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος (digital footprint). Τι να προσέξει κανείς μέσα από σχετικά παιχνίδια.

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/Τεχνικής Σχολής)

Ο ηθοποιός Ανδρέας Φυλαχτού, παρουσιάζει στους μαθητές την εκπαιδευτική εφαρμογή iWhiz η οποία εμπεριέχει τόσο ερωτήσεις που αφορούν στην ασφάλεια στο διαδίκτυο όσο και ερωτήσεις από τη διδακτέα ύλη του μαθήματος της Πληροφορικής της Β' Γυμνασίου - Β' Λυκείου. Επίσης, ως μέρος της παρουσίασης, θα προβληθεί ένα σύντομο βίντεο, που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό, με παραδείγματα διαδικτυακού εκφοβισμού, έτσι ώστε οι μαθητές να καταλάβουν πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό. Σκοπός των σεμιναρίων είναι η ευαισθητοποίηση και η αφύπνιση των μαθητών γύρω από τα θέματα ασφαλούς διαδικτύου και του διαδικτυακού εκφοβισμού.

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/Τεχνικής Σχολής)

Παρουσίαση για ασφαλή χρήση Διαδικτύου (συμπεριλαμβανομένων της ασφαλούς χρήσης κοινωνικών δικτύων για μαθητές όπως και εισαγωγή στον εκφοβισμό/ παρενόχληση μέσω διαδικτύου).

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/Τεχνικής Σχολής)

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών (80’)

Για οποιοδήποτε θέμα ασφάλειας τους ενδιαφέρει

(Κοινό: Εκπαιδευτικοί)

Επεξήγηση του θέματος – Τρόποι αναγνώρισης κινδύνων και τρόποι καταπολέμησης

Παρουσίαση στοιχείων και στατιστικών

(Κοινό: Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Γονείς)

 

Ηλεκτρονική Σεξουαλική Παρενόχληση (80’)

 • Πώς συμβαίνει
 • Πώς το αντιλαμβανόμαστε
 • Τρόποι χειρισμού
 • Στατιστικά και συνεργασία με φορείς
 • Τρόποι αποτροπής

(Κοινό: Μαθητές Δημοτικού, Μαθητές Γυμνασίου, Γονείς)

Παρουσίαση με συμβουλές για ασφαλή πλοήγηση

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/Τεχνικής Σχολής)

 

Μια γκρίζα εκδρομή, Ιστορία για έφηβους (40’)

Αντιμετώπιση εκφοβισμού

(Κοινό: Μαθητές Γυμνασίου, Μαθητές Λυκείου/Τεχνικής Σχολής)

 

Ενημερωτικό σεμινάριο για γονείς (40’)

Τι είναι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός

Bystanders και Upstanders - γιατί είναι σημαντικό να διδάξουμε στα παιδιά να αναλάβουν το ρόλο των upstanders

(Κοινό: Γονείς, Εκπαιδευτικοί)