Παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου

Η παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου στοχεύει στη δόμηση γνώσης και στη διαμόρφωση στάσεων, που αφορούν στην υπεύθυνη, τη δημιουργική και την ασφαλή αξιοποίηση του Διαδικτύου. Ειδικότερα, με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διερευνούν, διαμορφώνουν άποψη, συνθέτουν μηνύματα δημιουργικά και πληροφορούν άλλα παιδιά και ενήλικες, μέσα από μια δημιουργική και ευχάριστη διαδικασία, συντελώντας στην αποτελεσματική μάθηση για το θέμα. Παράλληλα, ο διαγωνισμός στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών, σχετικά με την Παιδεία για τα Μέσα, συμπεριλαμβανομένων οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως οι δεξιότητες αυτόνομης μάθησης, η επικοινωνία, η συνεργασία, ο πληροφορικός γραμματισμός, η δημιουργικότητα και η καινοτομία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, βιώνοντας τη διαδικασία παραγωγής βίντεο (καθορίζοντας τον σκοπό, τους/τις αποδέκτες, τη διερεύνηση του περιεχομένου, την επιλογή του μέσου, την υλοποίηση της παραγωγής κ.ά.), μπορούν να αντιληφθούν και να κατανοήσουν αποτελεσματικότερα τα μηνύματα που προωθούνται μέσα από τις διάφορες μορφές επικοινωνίας. Παράλληλα, ενημερώνονται, μαθαίνουν, συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν και δημιουργούν, συμμετέχοντας σε μια συλλογική προσπάθεια. Επιπρόσθετα, με την ανάγκη για την υποστήριξη της εργασίας τους σε κριτική επιτροπή και την προώθηση της δημιουργίας τους σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, εκπαιδεύονται και αναπτύσσουν σύγχρονες δεξιότητες αυτοαξιολόγησης, ετεροαξιολόγησης, επιχειρηματολογίας, ανατροφοδότησης και αναστοχασμού. έχουν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε σχετικά προγράμματα επιμόρφωσης και υποστήριξης.

Τρέχοντες διαγωνισμοί

Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2023-2024

Προηγούμενοι διαγωνισμοί

Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2022-2023

Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2021-2022

Διαγωνισμός παραγωγής βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2020-2021

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του διαδικτύου 2019-2020.

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 2018-2019

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 2017-2018

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 2016-2017

Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2015-2016

Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2014-2015