Ανάκτηση λογαριασμού στο Facebook

Βήματα ανάκτησης λογαριασμού

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ηλεκτρονικό έγκλημα

Βήματα ανάκτησης λογαριασμού στο Facebook

Όταν πρόκειται για παραβίαση λογαριασμού στο Facebook, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία για ανάκτηση του λογαριασμού σας, ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα, μέσω της συσκευής που κάνατε πιο συχνά σύνδεση στον λογαριασμό σας.

 1. Επιλέγετε την επιλογή “Σύνδεση σε άλλο λογαριασμό” / “Login to another account“.
 2. Στο πεδίο “email or phone number” γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, ακριβώς όπως εμφανίζεται στον παραβιασμένο σας λογαριασμό και ακολούθως επιλέγετε την επιλογή “Ξέχασα τον κωδικό;” / “Forgot password?“.
 3. Στο επόμενο βήμα, σας ζητά να καταχωρήσετε αριθμό κινητού. Εσείς, θα πρέπει να επιλέξετε  αναζήτηση μέσω email ή ονόματος και καταχωρείτε ξανά το ονοματεπώνυμό σας, όπως πιο πάνω. Στη συνέχεια επιλέγετε “Εύρεση λογαριασμού“.
 4. Θα σας εμφανίσει διάφορα προφίλ και εσείς επιλέγετε το δικό σας.
 5. Θα σας δώσει την επιλογή να σας σταλεί ένας κωδικός, όμως τα στοιχεία που θα εμφανίζονται (email και τηλέφωνο δεν είναι δικά σας, είναι του Hacker – ΠΡΟΣΟΧΗ!!!). Θα πρέπει να επιλέξετε την επιλογή που εμφανίζεται με μπλε γράμματα στο κάτω μέρος της οθόνης σας και θα λέει: “Δεν έχω πλέον πρόσβαση σε αυτά” / “No longer have access to these“. Μπορεί, ωστόσο, να μην σας εμφανίζει το βήμα αυτό, και να σας εμφανίζει “Δοκιμή με άλλο τρόπο” / “Try another way“. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέγετε, “Δοκιμή με άλλο τρόπο” / “Try another way” και έπειτα “Δεν έχω πλέον πρόσβαση σε αυτά” / “No longer have access to these“.
 6. Στη συνέχεια, θα εμφανίσει τα δικά σας στοιχεία και θα επιλέξετε ένα από αυτά (τη διεύθυνση email σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας) και θα σας σταλεί ένας κωδικός
 7. Θα καταχωρήσετε τον κωδικό και μετά θα σας εμφανίσει, είτε την επιλογή ΕΝΑΡΞΗ ή ότι δεν αναγνωρίζεται η συσκευή σας. Εάν δεν αναγνωρίζεται η συσκευή σας, δεν μπορείτε να προχωρήσετε. Εάν σας εμφανίζει την επιλογή  ΕΝΑΡΞΗ, τότε πατήστε το και θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε ένα νέο email το οποίο δεν έχετε καταχωρημένο σε κάποιο Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης. Έπειτα, θα λάβετε ένα κωδικό στο email που θα καταχωρήσατε και θα τον εισαγάγετε.
 8. Τέλος, θα σας ζητήσει με κάποιο τρόπο να προχωρήσετε σε ταυτοποίηση και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία, αφού θα έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία ταυτοποίησης.
 9. Εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα στο οποίο αναφέρεται ότι θα εξετάσουν το αίτημά σας και θα σας απαντήσουν εντός των επόμενων ημερών.

Μπορείτε επίσης να αποταθείτε στην ακόλουθη  ηλεκτρονική διεύθυνση (email): security@facebookmail.com. Είναι σημαντικό να εξηγήσετε με κάποια λεπτομέρεια την δυσκολία που αντιμετωπίζετε αλλά και να παραθέσετε κάποια στοιχεία (π.χ., το email που ήταν συνδεδεμένο με τον παραβιασμένο λογαριασμό σας, ένα έγγραφο ταυτοποίησης, στιγμιότυπα οθόνης κ.α.), εάν επιθυμείτε.

Προσοχή

Σε περίπτωση που λάβετε θετική απάντηση για επανάκτηση του λογαριασμού σας, με την θέσπιση νέου κωδικού πρόσβασης και με την είσοδο σας στο λογαριασμό σας, θα πρέπει να:

 1. Προχωρήσετε ΑΜΕΣΑ, σε διαγραφή των προσωπικών στοιχείων που έχει προσθέσει ο hacker (π.χ., τον αριθμό τηλεφώνου του ή και διεύθυνση email). Ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να λάβει ξανά ειδοποίηση. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε με αυτή την ενέργεια και τις επόμενες (2 και 3), θα πρέπει να μεταβείτε στο μενού (επιλέγοντας τις 3 γραμμές στο δεξιά επάνω μέρος της οθόνης σας) και στη συνέχεια να επιλέξετε “Ρυθμίσεις και απόρρητο” και ακολούθως “Κέντρο διαχείρισης λογαριασμών”. Στη συνέχεια επιλέξτε “προσωπικά στοιχεία” και “Στοιχεία επικοινωνίας” και διαγράψτε όσα δεν είναι δικά σας (όπως αναφέρεται πιο πάνω). Σημαντική σημείωση! Σε περίπτωση που δεν σας επιτρέπει να αφαιρέσετε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας, τότε θα πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα “Λογαριασμοί” (βρίσκεται επίσης στο “Κέντρο διαχείρισης λογαριασμών”) και να διαγράψετε όσους λογαριασμούς δεν είναι δικοί σας (οι λογαριασμοί έχουν προστεθεί από το άτομο που παραβίασε τον λογαριασμό σας). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγξετε και αυτή την ενότητα.
 2. Επίσης, θα πρέπει να πάτε στο σημείο όπου βλέπετε ποιες συνδεδεμένες συσκευές υπάρχουν οι οποίες δε σας ανήκουν. Για την αφαίρεση των πιο πάνω, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε το νέο σας κωδικό. Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στην ενότητα “Kωδικός πρόσβασης και ασφάλεια” στο “Κέντρο διαχείρισης λογαριασμών” (βλ. βήμα 1).
 3. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας – Ενεργοποίηση ταυτότητας δύο παραγόντων (στο σημείο κωδικός και ασφάλεια). Η ρύθμιση αυτή βρίσκεται στην ενότητα “Kωδικός πρόσβασης και ασφάλεια” στο “Κέντρο διαχείρισης λογαριασμών” (βλ, βήμα 1).