Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Παιδική Πορνογραφία

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • Στα δωμάτια συναντήσεων (chat rooms)
 • Σε σελίδες διαμοιρασμού και προβολής βίντεο
 • Σε ιστολόγια (blogs) ή άλλες ιστοσελίδες που στοχεύουν να βλάψουν άτομα

Αντιμετώπιση

 • Εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με το θύτη.
 • Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε δεχθεί.
 • Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα.
 • Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύτης τον συμβουλεύουμε να σταματήσει.
 • Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας.
 • Ως γονείς εάν γνωρίζουμε παιδιά στο σχολείο του παιδιού μας που παρενοχλούν να το αναφέρουμε στη διεύθυνση του σχολείου και το σχολικό σύμβουλο και, αν χρειαστεί, στην αστυνομία.
 • Ως γονείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στο παιδί μας και να δημιουργούμε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.
 • Επικοινωνούμε με τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Κίνδυνος: Παιδική Πορνογραφία

Περιγραφή: 

Παιδική πορνογραφία ορίζεται ως οι αναπαραστάσεις ανηλίκων που συμμετέχουν σε σεξουαλικές πράξεις ή καταστάσεις που υποδηλώνουν σεξουαλικές δραστηριότητες. Μερικές φορές ο ορισμός περιλαμβάνει εικόνες που έχουν υποστεί επεξεργασία από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η παιδική πορνογραφία θεωρείται έγκλημα και υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις.

Η παιδική πορνογραφία ορίζεται διαφορετικά από τη νομοθεσία της κάθε χώρας. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Διαδικτυακά Εγκλήματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η παιδική πορνογραφία έχει τις εξής μορφές:
 
 • Ένας ανήλικος που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα.
 • Ένα άτομο που συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα προσποιούμενο ότι είναι ανήλικο.
 • Ρεαλιστικές εικόνες που αναπαριστούν ένα ανήλικο να συμμετέχει σε σεξουαλικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του φορέα για την ασφάλεια του Διαδικτύου στην Κύπρο (www.cyberethics.info) τον Αύγουστο του 2009, η 14η ιστοσελίδα προτίμησης των Κυπρίων είναι πορνογραφικού περιεχομένου. Η 14η θέση είναι η ψηλότερη θέση προτίμησης για πορνογραφική ιστοσελίδα ανάμεσα σε ευρωπαϊκές χώρες. Αυτές οι πληροφορίες είναι ανησυχητικές, γιατί σύμφωνα με ειδικούς κλινικούς σεξολόγους, οι άνθρωποι που εθίζονται στην πορνογραφία τείνουν να έχουν διαταραγμένη αντίληψη για τις ανθρώπινες σχέσεις, κάτι που μπορεί να τους αποξενώσει από τους συντρόφους τους. Επίσης, επισημαίνουν ότι οι ανήλικοι είναι πιο επιρρεπείς σε αυτό γιατί τους λείπει η συναισθηματική ωριμότητα.

Η εξάπλωση των κυκλωμάτων παιδοφιλίας είναι ανησυχητική. Τα κυκλώματα αυτά είναι ομάδες ατόμων, τα οποία εργάζονται μαζί μέσω του Διαδικτύου με στόχο τη συλλογή και διανομή πορνογραφικού υλικού για τη δική τους ικανοποίηση. Τέτοιες ενέργειες αποτελούν έγκλημα και υπόκεινται στο νόμο.

Που μπορεί να συμβεί:

 • Σε ιστοσελίδες τις οποίες χειρίζονται κυκλώματα παιδοφιλίας
 • Σε ηλεκτρονικά μηνύματα με φωτογραφίες παιδικής πορνογραφίας

Αντιμετώπιση

 • Αν γνωρίζουμε κάποιον που ασχολείται με την παιδική πορνογραφία, τον καταγγέλλουμε στη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 https://internetsafety.pi.ac.cy/1480 ή/και στην αστυνομία στο Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 22808200
 • Αποφεύγουμε διαδικτυακές συζητήσεις με αγνώστους και κυρίως δεν συμφωνούμε ποτέ να συναντήσουμε κάποιο «φίλο» που, μόλις γνωρίσαμε διαδικτυακά.
 • Αν κάποια διαδικτυακή συζήτηση μάς κάνει να νιώσουμε άβολα την σταματάμε αμέσως και αναφέρουμε το γεγονός σε κάποιο ενήλικα.
 • Δεν στέλνουμε φωτογραφίες που είναι δυνατό να μας εκθέσουν μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Δεν ανεβάζουμε σε ιστοσελίδες κοινωνικού δικτύου π.χ. στο Facebook ή Hi5 φωτογραφίες μας, οι οποίες είναι προκλητικές.
 • Ως γονείς συμβουλεύουμε τα παιδιά μας να μην στέλνουν φωτογραφίες και προσωπκά στοιχεία του εαυτού τους ή φίλων τους σε οποιονδήποτε συναντούν σε δωμάτια συνομιλίας.
 • Εγκαθιστούμε λογισμικό φιλτραρίσματος πληροφοριών σε υπολογιστές που χρησιμοποιούνται από παιδιά (π.χ. Safe Internet της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου)

Για να διαβάσετε τη νομοθεσία για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας κάντε κλίκ