Εργασίες Μαθητών

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Εργασίες Μαθητών

Εργασίες απο Μαθητές

Δραστηριότητα – απο Μαθητές
Το Quiz δημιουργήθηκε από μαθητές του Γυμνασίου Έγκωμης (Σχολική Χρονιά 2009-10) υπό την καθοδήγηση της κ. Κατερίνας Καδή, καθηγήτριας Πληροφορικής, μέσα στα πλαίσια της Ημέρας Καινοτομίας και Δημιουργικότητας.

Δραστηριότητα – απο Μαθητές
Το σταυρόλεξο δημιουργήθηκε από μαθητές του Γυμνασίου Έγκωμης (Σχολική Χρονιά 2009-10) υπό την καθοδήγηση της κ. Κατερίνας Καδή, καθηγήτριας Πληροφορικής, μέσα στα πλαίσια της Ημέρας Καινοτομίας και Δημιουργικότητας.

Δραστηριότητα – απο Μαθητές Το πιο κάτω υλικό δημιουργήθηκε από μαθητές του Λυκείου Αραδίππου (Σχολική Χρονιά 2010-11) υπό την καθοδήγηση του κ.    Παυλικκά Παύλου και τη κ. Μαρίας Ξενοφώντος Χριστοδούλου. Η έρευνα έγινε στα πλαίσια του διαγωνισμού Μαθητές στη Έρευνα (ΜΕΡΑ)
Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο απο Μαθητές Ημερίδα από παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος (Σχολική Χρονιά 2012-13)
Πρόγραμμα Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο