Ανταλλαγή Αρχείων

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Ανταλλαγή Αρχείων / Διαμοιρασμός

Περιγραφή 

Η ανταλλαγή αρχείων αφορά σε οποιαδήποτε μορφή αρχείων, όπως κείμενα, προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, φωτογραφίες, μουσική και ταινίες. Αυτή μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος είναι μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπου τα αρχεία φτάνουν ως συνημμένα. Άλλος τρόπος είναι με τη μεταφορά αρχείων (ftp – file transfer protocol), όπου μια ομάδα ατόμων χρησιμοποιεί κάποιο χώρο σε ένα εξυπηρετητή (server), για να ανεβάσει τα αρχεία, ώστε να μπορούν να έχουν όλα τα μέλη της ομάδας πρόσβαση. Ένας άλλος τρόπος ανταλλαγής αρχείων είναι με τη χρήση προγραμμάτων “peer to peer”, όπου η επικοινωνία και η ανταλλαγή γίνεται μεταξύ δύο υπολογιστών. Τέλος, αρχεία μπορούμε να βρούμε καθώς πλοηγούμαστε στο Διαδίκτυο και να τα κατεβάσουμε στον υπολογιστή μας. 

Με την ανταλλαγή αρχείων μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο, π.χ. στην περίπτωση που θέλουμε να ετοιμάσουμε ένα έγγραφο, το οποίο πρόκειται να αναθεωρηθεί από άλλα άτομα προτού πάρει την τελική του μορφή ή ακόμη στην περίπτωση που θέλουμε να στείλουμε φωτογραφίες σε αγαπημένα μας πρόσωπα, ευχετήριες κάρτες και άλλο υλικό. 

Η δυνατότητα ανταλλαγής αρχείων είναι σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης του Διαδικτύου, είναι σημαντικό, όμως, να λαμβάνονται υπόψη και προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, όπως η καταπάτηση πνευματικών δικαιωμάτων. 

Eίναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως σε αρκετές περιπτώσεις τα αρχεία που συναντάμε σε δίκτυα p2p (peer to peer) μπορεί να είναι παράνομα, και είναι καλό να αποφεύγεται η πρόσβαση σ’ αυτά.

Κίνδυνοι:

  • Προσβολή από ιούς ή/και άλλα κακόβουλα λογισμικά
  • Πρόσβαση σε ακατάλληλο ή/και παράνομο περιεχόμενο
  • Κάποιος μπορεί να γίνει, εν αγνοία του, διακομιστής ακατάλληλου, βλαβερού ή/και παράνομου περιεχομένου
  • Διακίνηση περιεχομένου, το οποίο αγνοεί τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού (κλεμμένα τραγούδια, ταινίες κλπ)
  • Εύκολη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς άδεια

Καλές Πρακτικές:

  • Δεν ανοίγουμε ύποπτα συνημμένα αρχεία που έρχονται στο e-mail μας.
  • Έχουμε πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλα λογισμικά (antivirus, antispyware, firewall).
  • Σεβόμαστε και δεν παραβιάζουμε το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών που δημιούργησαν αρχεία, που κατεβάζουμε ή ανταλλάζουμε με άλλους.
  • Σεβόμαστε τα προσωπικά στοιχεία των φίλων μας και των άλλων.