Βίντεος

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Βίντεος

Κατάλογος με βίντεο για τη ασφάλεια στο διαδίκτυο
Βίντεο από Διαγωνισμό για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» 2013-2014
Ένας καινούριος φίλος
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Βίντεο 1 
Διάρκεια: 7′:40”
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λευκωσία 2008

Βίντεο 2 
Διάρκεια: 7′:40”
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λευκωσία 2008