Έντυπο Υλικό

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Έντυπο Υλικό

Εκπαιδευτικό Πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο»

Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2013 

Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», στοχεύει στο να κάνει πιο εύκολο το έργο του εκπαιδευτικού να διδάξει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ενημέρωσης για τη βέλτιστη χρήση του διαδικτύου και την καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για τον σκοπό αυτόν. Παράλληλα, λειτουργεί ως οδηγός για το Πρόγραμμα Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην αντίστοιχη πιστοποίηση σχολείων που το επιθυμούν. Το πακέτο περιλαμβάνει 6 βιβλιάρια, όπου δίνονται εισηγήσεις μαθημάτων, προτάσεις δράσεων, ιδέες αξιοποίησης ευκαιριών και πλούσιο υποστηρικτικό υλικό. Το πακέτο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/eSafeSchool.html.

Εκπαιδευτικό Πακέτο «Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο»

Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2010 

Το εκπαιδευτικό αυτό πακέτο «Δυνατότητες και Προκλήσεις στο Διαδίκτυο» αποτελείται από διάφορες εκπαιδευτικές πηγές και εργαλεία που στόχο έχουν την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, των γονέων και των άλλων ενδιαφερομένων σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

Συγκεκριμένα αποτελείται από:

Αφίσες:

Για εκτύπωση:

Εκπαιδευτικά Φυλλάδια:

Ενθαρρύνουμε όλους τους ενδιαφερομένους να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό, για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών αλλά και για τη δική τους ενημέρωση. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος της Πληροφορικής αλλά και διαθεματικά μέσα από όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος.

Εργαστήρι: «The Use of Internet: Opportunities and Challenges»

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μάρτιος 2010 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης διοργάνωσε Εργαστήριο στα πλαίσια του προγράμματος Pestalozzi, με θέμα: «The Use of Internet: Opportunities and Challenges». Στο εργαστήριο συμμετείχαν 20 (είκοσι) εκπαιδευτικοί από την Κύπρο και 10 (δέκα) εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες της Ευρώπης. Το εργαστήριο έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν εμπειρίες με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών (Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία) και να ενημερωθούν από ειδικούς σε θέματα ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου. 

Ένα απο τα τελικά αποτελέσματα του εργαστηρίου αυτού ήταν οι πιο κάτω μαθησιακές εισηγήσεις: 
 
 
Όνομα δραστηριότητας
Μοιραζόμαστε, Παίζουμε, Μαθαίνουμε για την Κύπρο, Μάλτα και Πολωνία
Ηθική στο Διαδίκτυο (Cyber Ethics)
Σχολική εφημερίδα – Δημοσιογράφοι σε δράση
Η γκρίζα περιοχή του διαδικτύου (Κίνδυνοι για τους μαθητές κατά τη χρήση του διαδικτύου)
Κίνδυνοι του Διαδικτύου
 

Κώδικας Δεοντολογίας και Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Σχολικής Ιστοσελίδας 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 
Ιούνιος 2009

Παίζω και μαθαίνω στο Διαδίκτυο

Βιβλίο Δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας μεταξύ 4 και 8 με εστίαση στις δεξιότητες για ασφάλεια στο διαδίκτυο 
  (Insafe 2010)

Ε-Safety Kit

Δραστηριότητες που μπορείτε να «κατεβάσετε» και να τυπώσετε για την τάξη σας ή να δουλέψετε σε συνεργασία με τα παιδιά σας. Οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών.
(European Schoolnet 2009)

Σερφάρω στο διαδίκτυο με ασφάλεια

Αστυνομία Κύπρου, 2009
Ενημερωτικό βιβλιαράκι με βασικές συμβουλές για ασφαλή χρήση του διαδικτύου.

Οδηγός ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου για γονείς και παιδιά

Microsoft, Μικροί εθελοντές, Cyberethics
Στο βιβλιάριο θα βρείτε τις απαραίτητες γνώσεις και συμβουλές που πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά για την ασφαλή πρόσβαση και χρήση του διαδικτύου. Το έντυπο είναι οργανωμένο σε αυτόνομα κεφάλαια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σαν ένας ολοκληρωμένος οδηγός είτε για την κάλυψη συγκεκριμένων θεμάτων.

Έξυπνες συσκευές, έξυπνοι χρήστες

Cyberethics, ΓΕΡΗΕΤ
Ενημερωτικό βιβλιαράκι με βασικές συμβουλές για ασφαλή χρήση των κινητών συσκευών.

Αφίσες 2014

Παραμύθια Cyber & Ethics

Cyberethics
Cyber & Ethics: Ακατάλληλο, παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο στο διαδίκτυο

The Web We Want - handbook

European Schoolnet
Βιβλιάριο δραστηριοτήτων (Νεο: διαθέσιμο και στα ελληνικά)

Μαθησιακές Εισηγήσεις 

Στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών για την ασφαλή χρήση διαδικτύου το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ετοίμασαν και διένημαν ενημερωτικό υλικό με θέμα “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”. Το υλικό αυτό αποσκοπεί στο να ευαισθητοποιήσει τόσο τους εκπαιδευτικούς όσο και τους μαθητές για τους κινδύνους που εμπεριέχει η λανθασμένη χρήση του διαδικτύου.

     (Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Απρίλιος 2007) 

  (Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο – Απρίλιος 2007)

Μάθηματα από την καμπάνια της Insafe: BACK2SCHOOL 2012 
(http://www.saferinternet.org/web/guest/back2school) 
Μετάφραση/Προσαρμογή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2013

Μαθησιακές Εισηγήσεις από εκπαιδευτικούς

 Ευτυχία Θεοχάρους Πελαβά, Ε’ Δημοτικό Σχολείο Λακατάμειας, Μάρτης 2011

Μαθαίνοντας την Ασφάλεια του Διαδικτύου με χρήση του SimSafety 

Το έργο “SimSafety: Flight Simulator for Internet Safety” (http://www.simsafety.eu) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνεται σε γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικούς και προσεγγίζει ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου υπό το πρίσμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των νεωτέρων και των μεγαλυτέρων με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης ως προς την κατανόηση των κινδύνων που επιφυλάσσει η χρήση του διαδικτύου αλλά και του τρόπου αντιμετώπισής τους.

Γενικές Πληροφορίες:http://simsafety-avatar.cti.gr/

Παρουσίαση:

Εγκατάσταση προγράμματος:

Βοηθητικό Υλικό για Μαθήματα: