Βοήθεια

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Βοήθεια

Αν υποψιαστείτε παράνομη συμπεριφορά στο διαδίκτυο:

  • επικοινωνήστε με τη Γραμμή Καταγγελιών HotLine για να καταγγείλετε περιεχόμενο παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ρατσισμό/ξενοφοβία ή άλλο παράνομο περιεχόμενο στο τηλέφωνο 22674747 ή
  • επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.cyberethics.info για να καταγγείλετε ηλεκτρονικά
  • κάντε καταγγελία στο Γραφείο Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας Κύπρου στο τηλέφωνο 22808200 ή μέσω της Γραμμής του Πολίτη στο 1460 ή μέσω της ηλεκτρονικής Φόρμας Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών για θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες:
  • επικοινωνήσετε με τη Γραμμή Βοήθειας Helpline στο τηλέφωνο 7000 0116 (Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-19:00) ή μιλήστε με λειτουργούς με άμεσα μηνύματα (Online Chat – Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Παρασκευή 15:00-19:00) ή
  • επισκεφτείτε τη ιστοσελίδα http://www.cyberethics.info