Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Χρήσιμοι Συνδέσμοι

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Ασφάλεια Διαδικτύου:

Cyber Ethics - Κυπριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου:

Ασφάλεια στο σπίτι (Microsoft-EL):

Ασφάλεια στο σπίτι (Microsoft - EN):

PEGI Pan European Game Information - Πανευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τα Ηλεκτρονικά Παιχνίδια:

Safer Internet (EU) - Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Ασφαλούς Διαδικτύου:

Safer Internet GR - Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Ελλάδας:

Ενημερωτικός Kόμβος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου:

Εκπαιδευτική πύλη Υπ. Π. Ελλάδας:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου:

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ελλάδας:

Think b4 u click:

Common Sense Media:

Safer Internet Day – Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου:

e-safety Kit:

Wild Web Woods – Παιχνίδι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Οδηγίες:

Common Sense Media:

Learning resources from Insafe:

Safer Internet Ireland - Webwise:

“You Decide”- dubestemmer:

Canada’s Centre for Media and Digital Literacy:

Childnet:

Cybersmart Australia:

The Web We Want:

Κέντρο Ασφάλειας Facebook: