Διαγωνισμοί Βραβεία

Γονείς & Εκπαιδευτικοί

Διαγωνισμοί-Βραβεία

Διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές

 1os Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2011-2012: «Ανακαλύψτε τον ψηφιακό κόσμο μαζί με ασφάλεια»

2ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2012-2013: «Δικαιώματα και Υποχρεώσεις στο διαδικτυακό κόσμο!»

3ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2013-2014: «Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο

4ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2014-2015: «Ας δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο διαδίκτυο»
5ος Διαγωνισμός για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2015-2016: «Ο δικός σου ρόλος για ένα καλύτερο διαδίκτυο»
Ιδέες για διοργάνωση ενδοσχολικού διαγωνισμού για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου μπορείτε να πάρετε από το βιβλιάριο του Προγράμματος Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, στην ενότητα: