Βίντεος

 

Κατάλογος με βίντεο για τη ασφάλεια στο διαδίκτυο 

Βίντεο από Διαγωνισμό για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 

Διαγωνισμός Βίντεο 2011Διαγωνισμός Βίντεο 2012Διαγωνισμός Βίντεο 2014
 


Πρόγραμμα «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο» 2013-2014 
 
 
Ένας καινούριος φίλος
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού - Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Βίντεο 1 -  Μέση Εκπαίδευση: Επεκτείνοντας τη γνώση
Διάρκεια: 7':40''
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λευκωσία 2008

Βίντεο 2 -  Δημοτική Εκπαίδευση: Επεκτείνοντας τη γνώση
Διάρκεια: 7':40''
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λευκωσία 2008