Δραστηριότητες με τα παιδιά


Μαθαίνοντας την Ασφάλεια του Διαδικτύου με χρήση του SimSafety 

Το έργο “SimSafety: Flight Simulator for Internet Safety” (http://www.simsafety.eu) με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απευθύνεται σε γονείς, μαθητές κι εκπαιδευτικούς και προσεγγίζει ζητήματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου υπό το πρίσμα της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των νεωτέρων και των μεγαλυτέρων με στόχο τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης ως προς την κατανόηση των κινδύνων που επιφυλάσσει η χρήση του διαδικτύου αλλά και του τρόπου αντιμετώπισής τους.

Γενικές Πληροφορίες:
Link http://simsafety-avatar.cti.gr/

Παρουσίαση:
Download Φιλοσoφία Simsafety

Εγκατάσταση προγράμματος:
Download SimSafety_Client.exe

Βοηθητικό Υλικό για Μαθήματα:
Download Εισαγωγικό Μάθημα: Μαθαίνοντας το περιβάλλον του SimSafety 
Download Μάθημα 1: Προσωπικές Πληροφορίες 
Download Μάθημα 2: Δε σε παίζουμε 
Download Μάθημα 3: Κλοπή