Έφηβοι: 12-18


Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Η μη συνειδητοποιημένη χρήση του διαδικτύου μπορεί να έχει δυσμενής επιπτώσεις όπως: Βλάβες στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή, υποκλοπή προσωπικών πληροφοριών, εκφοβισμός (cyber bullying) και εκμετάλλευση από αγνώστους, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam) κτλ.