Παρουσιάσεις

Ενημερωτικές Παρουσιάσεις

The Use of Internet: Opportunities and Challenges

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Μάρτιος 2010

Video Gaming and Internet

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
Μάρτιος 2010 

Child Online Safety

Microfost Κύπρου – Βανέσα Αντωνιάδου Μάρτιος 2010

Internet User Safety

CYTANET – Παναγιώτης Ιακώβου Μάρτιος 2010

Ενημέρωση και Προστασία από Διαδικτυακούς Κινδύνους

Cyber Ethics – Georgina Shitta 2010