Βίντεος

Βίντεος

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Προστατεύσου - Αντιμετώπισε - Ενημερώσου

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Βίντεο 1 – Μέση Εκπαίδευση 
Διάρκεια: 12′
Παραγωγή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΠΙΚ 2007 

Βίντεο 2 – Δημοτική Εκπαίδευση: Βγάλε τις Μάσκες απο το Διαδίκτυο
Διάρκεια: 9′
Παραγωγή: Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ΠΙΚ 2007 

Ένας Καινούριος Φίλος

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού – Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Βίντεο 1 – Μέση Εκπαίδευση: Επεκτείνοντας τη γνώση 
Διάρκεια: 7′:40”
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Λευκωσία 2008
Βίντεο 2 – Δημοτική Εκπαίδευση: Επεκτείνοντας τη γνώση
Διάρκεια: 7′:40”
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολοxγίας, Λευκωσία 2008 

Εκπαιδευτικό DVD για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Παραγωγή: Cyberethics ©2010