Κινητό Τηλέφωνο

Κινητά τηλέφωνα

Περιγραφή

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο από το κινητό τηλέφωνο δίνει νέες δυνατότητες στο κινητό τηλέφωνο, το οποίο πλέον απομακρύνεται από τον παραδοσιακό χαρακτήρα του ως απλό μέσο επικοινωνίας. 

Πέρα από τις γνωστές υπηρεσίες αποστολής απλών μηνυμάτων (SMS), ανταλλαγής φωτογραφιών και αποστολής μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), μπορούμε τώρα μέσω του κινητού μας τηλεφώνου να έχουμε πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να λαμβάνουμε e-mail, να “κατεβάζουμε” φωτογραφίες, βίντεο, μουσική, να δημοσιεύουμε το περιεχόμενο που παράγουμε με το κινητό μας, όπως φωτογραφίες ή βίντεο στο Διαδίκτυο (Moblog) ή ακόμη, να στέλλουμε από το Διαδίκτυο μαζικά SMS και MMS σε κινητά (Bulk SMS). Επίσης, το κινητό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ανιχνευτής θέσης για κάποιο άτομο, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.

Κίνδυνοι

  • Εκφοβισμός μέσω κινητού τηλεφώνου
  • Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam)
  • Παραβίαση ιδιωτικότητας
  • Φυσικές παθήσεις
  • Εθισμός

Καλές Πρακτικές:

  • Δεν απαντούμε σε μηνύματα που λαμβάνουμε από αγνώστους
  • Δεν δίνουμε το νούμερο του κινητού μας τηλεφώνου σε αγνώστους ή σε ιστοσελίδες που δεν είμαστε σίγουροι για το περιεχόμενό τους
  • Δεν αποθηκεύουμε πολύ προσωπικά δεδομένα στη μνήμη του κινητού μας. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος κλοπής του κινητού και χρήσης των προσωπικών δεδομένων, που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του