Search
Close this search box.

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Σύνθημα

  Γιορτάζοντας τη θετική δύναμη του Διαδικτύου, το σύνθημα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου:

  Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο (Together for a better internet)

  αποτελεί μία πρόσκληση σε όλους/όλες, ώστε να συμμετάσχουν αποφασιστικά και να διαδραματίσουν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου και ασφαλέστερου Διαδικτύου.

  Όλοι ΜΑΖΙ, μέσα από την υπεύθυνη, κριτική, δημιουργική και με σεβασμό αξιοποίησή του, καλούμαστε να κινητοποιηθούμε με κάθε τρόπο και να ενώσουμε τις φωνές μας, σε μια συλλογική προσπάθεια ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης θετικών συμπεριφορών στη χρήση του Διαδικτύου.

  Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη της καμπάνιας, μέσω αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε, παράλληλα, να επισκέπτεστε, τα προφίλ μας στο Facebook και στο Instagram, καθώς, επίσης, και την επίσημη ιστοσελίδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

  Στην Κύπρο, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Έργο Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberSafety (https://cybersafety.cy/). Κατά τον φετινό εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο, για όλο τον μήνα Φεβρουάριο, θα προγραμματιστούν και θα διεξαχθούν μία σειρά από συναφείς δράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα βέλτιστης χρήσης του Διαδικτύου και ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών.

  Βασικά μηνύματα

  Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής*, με σκοπό να προωθηθεί η ασφαλής και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά και τους/τις νέους/νέες. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) εορτάζεται, κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα, της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα (Φεβρουαρίου), όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ενώνουν τις φωνές τους, με στόχο να ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τα ζητήματα Ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Αν και αναγνωρίζουμε ότι οι εορτασμοί μπορεί να συνεχίσουν και αυτή τη χρονιά να είναι διαφορετικοί (διαδικτυακές ή υβριδικές εκδηλώσεις), ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων προκλήσεων που έχει επιφέρει η πανδημία του Κορωνοϊού COVID-19, ελπίζουμε ότι το SID 2022 να εξακολουθήσει να είναι μια συναρπαστική γιορτή.

  Όπως πάντα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου Διαδικτύου, όπου ο καθένας και η καθεμία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο υπεύθυνα, κριτικά, δημιουργικά και με σεβασμό. Η εκστρατεία στοχεύει να προσεγγίσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς και τους κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις εκπαιδευτές και τους/τις κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, η εκστρατεία στοχεύει και στη βιομηχανία, τους φορείς λήψης αποφάσεων και τους πολιτικούς, ενθαρρύνοντας τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου. Γιορτάζοντας τη θετική δύναμη του Διαδικτύου, το σύνθημα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο», έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει όλους/όλες, έτσι ώστε να συμβάλουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα του Διαδικτύου, να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

  Για αυτήν την χρονιά, θα αναλογιστούμε, επίσης, τα αποτελέσματα της πρόσφατης εργασίας διαβούλευσης #DigitalDecade4YOUth που προέκυψαν απευθείας από τα παιδιά και τους/τις νέους της Ευρώπης (και αυτούς που τους υποστηρίζουν) σχετικά με το «Πώς να γίνει η Ψηφιακή Δεκαετία της Ευρώπης κατάλληλη για τα παιδιά και τους/τις νέους;». Πρέπει να διασφαλίσουμε συλλογικά ότι προάγουμε, προστατεύουμε, σεβόμαστε και εκπληρώνουμε τα δικαιώματα όλων των παιδιών και των νέων στο Διαδίκτυο και η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) 2022 θα δώσει έμφαση σε αυτό το συνεχές έργο.
  Με μια παγκόσμια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) ενθαρρύνει όλους/όλες να συνεργαστούν και να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην εκστρατεία για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο.

  Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι, για να επιτευχθούν τα ανωτέρω:

  • Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, επιδεικνύοντας την ανάλογη ευγένεια και σεβασμό προς τους άλλους χρήστες του Διαδικτύου, προστατεύοντας τη διαδικτυακή φήμη, τόσο των ιδίων όσο και των άλλων. Επιπρόσθετα, μπορούν όλοι και όλες να αξιοποιήσουν κατάλληλα το Διαδίκτυο, για την προώθηση θετικής διαδικτυακής δημιουργίας και επικοινωνίας.
  • Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων, στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και, ειδικότερα, του Διαδικτύου, με υπεύθυνο, κριτικό, και δημιουργικό τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της διενέργειας ενός ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου με τα παιδιά και τους εφήβους, μέσω της παροχής της κατάλληλης εκπαίδευσης για τη χρήση της τεχνολογίας, πάντοτε με ασφαλή και θετικό τρόπο, καθώς, επίσης, και μέσω της συνεχούς τους προσπάθειας, για να καταστούν θετικά ψηφιακά πρότυπα.
  • Οι εκπαιδευτικοί/ες, οι εκπαιδευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, ενδυναμώνοντας τους/τις μαθητές/μαθήτριες με δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και συνεισφέροντας στο να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης. Έτσι, θα παρασχεθεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες η δυνατότητα να δημιουργούν και να αναπτύσσουν το δικό τους περιεχόμενο και να προβαίνουν σε κατάλληλες ψηφιακές επιλογές, συμβάλλοντας θετικά στην αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη χρήση της ψηφιακής κοινωνίας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί/ες, οι εκπαιδευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να συμβάλουν θετικά στην δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου ενεργώντας ως πρότυπα/παράδειγμα θετικής διαδικτυακής συμπεριφοράς για τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους.
  • Η βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, μέσω της δημιουργίας και της προώθησης θετικού διαδικτυακού περιεχομένου, και της παροχής ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς, επίσης και μέσω της διευκόλυνσης της δυνατότητας στους χρήστες να ανταποκριθούν σε πιθανές δυσκολίες, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και εύχρηστα εργαλεία ασφαλείας και γρήγορη πρόσβαση σε υποστήριξη, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα.
  • Οι φορείς λήψεων αποφάσεων και οι πολιτικοί μπορούν να παρέχουν μία κουλτούρα στην οποία όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα σχετικών ευκαιριών στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων των παιδιών και των νέων ανθρώπων, για εκπαίδευση στην ασφάλεια στο Διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες και πηγές στήριξης και διασφαλίζοντας ότι η βιομηχανία ενθαρρύνεται να αυτορρυθμίζει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της. Παράλληλα, οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι πολιτικοί μπορούν να προβούν στις ανάλογες πολιτικές αποφάσεις και στην κατάθεση κατάλληλων νομοθεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών και των νέων ανθρώπων μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών για την προστασία τους στον ψηφιακό κόσμο.
  • Όλοι και όλες έχουμε την ευθύνη να συμβάλουμε στη θετική διαφορά στο Διαδίκτυο. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη διαμόρφωση ενός καλύτερου Διαδικτύου, προωθώντας θετική διαδικτυακή στάση, επιδεικνύοντας απαράμιλλή ευγένεια και σεβασμό προς του άλλους και αναζητώντας θετικές ευκαιρίες δημιουργίας και επικοινωνίας. Τέλος, όλοι και όλες επιβάλλεται να ανταποκριθούμε σε αρνητικές πρακτικές και εμπειρίες, αναφέροντας παράνομο περιεχόμενο και ακατάλληλη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο.

  Σας προσκαλούμε όλους και όλες να συμμετάσχετε όλοι Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο στην επερχόμενη Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.saferinternetday.org, καθώς, επίσης, και μέσα από τα προφίλ των κοινωνικών μέσων της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn και στο TikTok.

  Παράλληλα, για τις δραστηριότητες της εκστρατείας στην Κύπρο, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας ή μέσω των κοινωνικών μας δικτύων μας στο Facebook και στο Instagram.

  Στην Κύπρο, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Έργο Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberSafety. Κατά τον φετινό εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο, για όλο τον μήνα Φεβρουάριο, θα προγραμματιστούν και θα διεξαχθούν μία σειρά από συναφείς δράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα βέλτιστης χρήσης του Διαδικτύου και ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών.

  Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, εκστρατείες ενημέρωσης, μαθητικοί διαγωνισμοί (π.χ., διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες), διάχυση ενημερωτικού υλικού και πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα. Κορύφωση των εορτασμών και των δράσεων θα αποτελέσει, φυσικά, η 9η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα κατά την οποία θα πραγματωθεί η Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

  * Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επί του παρόντος, η χρηματοδότηση παρέχεται από το πρόγραμμα διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF). Στο μέλλον, οι δράσεις θα χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος Ψηφιακή Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για Παιδιά» της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Ημερίδα

  Βιντεοσκόπηση Ημερίδας

  Πληροφορίες

  Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (8 Φεβρουαρίου 2022), σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα, με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» (“Together for a better internet”). Την Ημερίδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, διοργανώνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την Cyta και με την υποστήριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CΥberSafety», καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο.

  Η Διαδικτυακή Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2022, από τις 11:00 μέχρι τις 13:00. Οι μαθητές/μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα, σε ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση από το τμήμα τους, εξαιτίας των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού. Η Ημερίδα απευθύνεται σε μαθητές/μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ τάξεων Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου/Τεχνικής Σχολής) καθώς, επίσης, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς χάραξης πολιτικής για το Διαδίκτυο.

  Η Ημερίδα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους φορείς που ασχολούνται με το Διαδίκτυο και, γενικότερα, το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας στην υπεύθυνη, κριτική και με σεβασμό χρήση του Διαδικτύου, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση της ψηφιακής κοινωνίας και στη διαμόρφωση του Διαδικτύου σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

  Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα αποτελεσματικής, δημιουργικής και ασφαλούς αξιοποίησης του Διαδικτύου, θεωρεί σημαντικές τις δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις προκλήσεις όσο και τις ευκαιρίες που προκάλεσε και προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η περαιτέρω αξιοποίηση του Διαδικτύου, η εν λόγω Ημερίδα κρίνεται ακόμη πιο επίκαιρη και σημαντική.

  Οι διευθύνσεις των σχολείων καλούνται να ενημερώσουν σχετικά τους/τις εκπαιδευτικούς τους, ώστε να διευθετηθεί η εξ αποστάσεως παρακολούθηση της Ημερίδας.

  Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργό του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. (email: hadjittofi.p@cyearn.pi.ac.cy).

  Πρόγραμμα

  Ομιλητές

  Picture of Δρ Γεώργιος Ν. Γιαννακάκης
  Δρ Γεώργιος Ν. Γιαννακάκης

  Ο Δρ Γεώργιος Ν. Γιαννακάκης είναι καθηγητής και παράλληλα διευθυντής του Ινστιτούτου Ψηφιακών Παιχνιδιών του Πανεπιστημίου Μάλτας και συνιδρυτής της modl.ai. Θεωρείται, σήμερα, ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους ειδικούς στην έρευνα που συνδυάζει Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακό Gaming. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στην υπολογιστική δημιουργικότητα, στη συναισθηματική υπολογιστική και στη τεχνολογία παιχνιδιών, καθώς και στη μοντελοποίηση της εμπειρίας του χρήστη και στη διαδικαστική δημιουργία περιεχομένου με στόχο τα εξατομικευμένα συστήματα ψυχαγωγίας, μάθησης, εκπαίδευσης και υγείας.
  Έχει περισσότερες από 260 επιστημονικές δημοσιεύσεις (Google Scholar Profile Page) και πολλές διεθνείς διακρίσεις και βραβεύσεις για το ερευνητικό του έργο. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνεται το εγχειρίδιο Artificial Intelligence and Games. Παράλληλα είναι συνδιοργανωτής του θερινού σχολείου Artificial Intelligence and Games.

  Picture of Geert Reynders
  Geert Reynders

  Ο Ολλανδός Geert Reynders είναι ο πατέρας του Tim και πρόεδρος του ιδρύματος T.I.M. (Tegen Internet Misstanden – Against Internet Abuses). Τον Μάιο του 2017, ο 16χρονος Τιμ πέθανε λόγω ενός παιχνιδιού πνιγμού. Από τότε, οι γονείς του Geert και Anita, και η αδερφή Anna, ανέλαβαν την αποστολή να ενημερώσουν και να προειδοποιήσουν γονείς, παιδιά και επαγγελματίες σχετικά με αυτές τις επικίνδυνες διαδικτυακές προκλήσεις. Η ιστορία τους έχει λάβει μεγάλη προσοχή από τις εθνικές εφημερίδες, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Παράλληλα, έχουν επιτύχει τη συγκέντρωση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη εργαλείων και την ευαισθητοποίηση.

  Picture of Θεατρική ομάδα «intra portas»
  Θεατρική ομάδα «intra portas»

  Η θεατρική ομάδα «intra portas» δραστηριοποιείται στο χώρο του εφηβικού θέατρου τα τελευταία τρια χρόνια με παραστάσεις κοινωνικού προβληματισμού σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Η ομάδα κατάφερε να σημειώσει μια τομή στην ιστορία του εφηβικού θεάτρου στην Κύπρο ταξιδεύοντας με τις παραστάσεις της από τάξη σε τάξη σε όλη την Κύπρο.

  Picture of Αννίτα Δημητρίου
  Αννίτα Δημητρίου

  Η Αννίτα Δημητρίου υπηρετεί ως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων από τον Ιούνιο του 2021. Είναι η πρώτη γυναίκα και το νεότερο άτομο που κατέκτησε τον σχετικό ρόλο. Ο Αννίτα Δημητρίου έχει πτυχίο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου και μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές στο University of Kent στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Picture of Παναγιώτης Σεντώνας
  Παναγιώτης Σεντώνας

  Ο Παναγιώτης Σεντόνας υπηρετεί ως Επίτροπος του Πολίτη από τον Ιούνιο του 2021. Είναι απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου σπούδασε με πλήρη υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες.

  Picture of Νατάσσα Μποφίλιου
  Νατάσσα Μποφίλιου

  Η Νατάσσα Μποφίλιου είναι μια από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες της γενιάς της. Διατελεί ως πρέσβειρα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

  Picture of Τάσος Τρύφωνος
  Τάσος Τρύφωνος

  Ο Τάσος Τρύφωνος είναι Ελληνοκύπριος παρουσιαστής.