Εκπαιδεύσεις στα σχολεία 2020-2021

Κατά τη σχολική χρονιά 2020 – 2021, παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες, εξαιτίας της πανδημίας, προσφέρθηκαν από συνεργάτες του Έργου, διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια σε μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και γονείς.

Οι φορείς που προσέφεραν στις σχετικές δράσεις ήταν:

  • Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
  • Η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας (Α.Ψ.Α.)
  • Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA)
  • Το Ινστιτούτο Νευροεπιστήμης και Τεχνολογίας Κύπρου (CNTI)
  • Η Παγκύπρια Σχολή Γονέων
  • Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.)

Ειδικότερα, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, πραγματοποιήθηκαν 44 δράσεις, στις οποίες συμμετείχαν 3159 μαθητές/μαθήτριες, 254 εκπαιδευτικοί και 111 γονείς. Στις δράσεις αυτές, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικοί και γονείς είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν σε θέματα, αναφορικά με τις δυνατότητες και τους κινδύνους του Διαδικτύου (π.χ., διαδικτυακός εκφοβισμός, πολύωρη ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες, διαδικτυακή παραπλάνηση), συμβάλλοντας, έτσι, στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, σε σχέση με την υπεύθυνη, δημιουργική και ασφαλή αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και του Διαδικτύου.

Σεμινάρια και εργαστήρια που προσφέρονται για τη σχολική χρονιά 2020-2021

Οι κίνδυνοι στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και τρόποι αντιμετώπισής τους, παρουσίαση πιλοτικού εργαλείου γονικής συμβουλής CFAS
CYberSafety: Ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο
Ιδιωτικότητα δεδομένων και προστασία
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο
Eργαστήρια κινηματογράφησης για μαθητές σχετικά με τον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο
Εργαστήρια Μοντάζ για μαθητές σχετικά με διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο
Ασφαλής Χρήση των Δημόσιων Δικτύων WiFi
Κίνδυνοι από τη χρήση των Δημόσιων Δικτύων WiFi
Κακόβουλα λογισμικά και πρακτικές για την αποφυγή τους
Κακόβουλο λογισμικό υποκλοπής δεδομένων – KEYLOGGER
Ασφάλεια λογισμικών και αναβαθμίσεις
Κίνδυνοι εγκατάστασης λογισμικών APKs (Third Party Applications)
Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, και η διαφορά μεταξύ των πρωτοκόλλων HTTP vs HTTPs
Βέλτιστες πρακτικές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου
Διαδίκτυο, ένα εργαλείο για όλους
Online-Gaming, Social media, Τρόποι προστασίας
Το Διαδίκτυο στη ζωή μας και στη ζωή των παιδιών μας
Διαδικτυακά παιχνίδια
Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο