activities 2017

activities 2017

Δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές και της ανάπτυξης ενεργών πολιτών ως προς το θέμα της αξιοποίησης του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο κάθε χρόνο διοργανώνει εκδηλώσεις από κοινού με τους συνεργάτες του.

Πιο κάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες που προγραμματίζονται στα πλαίσια της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου και εισηγήσεις δραστηριοτήτων, τις οποίες μπορεί η σχολική σας μονάδα να οργανώσει ή να συμμετάσχει:

 1. Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη Cyta, την ΜΤΝ και τους λοιπούς εταίρους του έργου CYberSafety, διοργανώνουν στις 7 Φεβρουαρίου 2017, Ημερίδα για την “Ασφάλεια στο διαδίκτυο”, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Στην Ημερίδα θα υπάρχει, ανάμεσα σε άλλα, και Έκθεση (poster session), στην οποία θα παρουσιάζονται εργασίες μαθητών/τριών, βίντεο, δρώμενα και άλλες δραστηριότητες:
  1. Παρακολούθηση της Ημερίδας από αριθμό μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του σχολείου σας (θα αναρτηθεί εντός των ημερών εγκύκλιος από το ΥΠΠ με σχετικές οδηγίες για δηλώσεις συμμετοχής και διευθετήσεις για μεταφορά των μαθητών και εκπαιδευτικών).
  2. Παρουσίαση εργασιών (σχετικών με την ασφάλεια στο διαδίκτυο) των μαθητών/τριών του σχολείου σας κατά τη διάρκεια της Έκθεσης στην Ημερίδα. Οι εργασίες αυτές μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους π.χ. ανάρτηση τυπωμένου υλικού ή αφίσας σε πινακίδα (foamboard), ή/και παρουσίαση πολυμεσικών εργασιών σε ψηφιακή μορφή μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και σε μορφή σύντομου δρώμενου ή τραγουδιού. Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρουσιάσετε τέτοιου είδους εργασίες, παρακαλούμε όπως η Διεύθυνση του σχολείου συμπληρώσει τη σχετική ψηφιακή φόρμα στο σύνδεσμο: https://goo.gl/c28RRj το αργότερο μέχρι τις 27 Ιανουαρίου 2017. Σημειώνεται ότι η εν λόγω δήλωση αφορά μόνο στην παρουσίαση εργασιών και είναι ανεξάρτητη της δήλωσης που θα κάνετε για συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών για παρακολούθηση της Ημερίδας (σημείο 1.i πιο πάνω). Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊστάμενη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. anasta@cyearn.pi.ac.cy (22402310).
  3. Παρακολούθηση της Ημερίδας από τους μαθητές του Σχολείου σας μέσω του διαδικτύου (live streaming)
 2. Δραστηριότητες στη σχολική μονάδα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής και διαθεματικά, μέσα από όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, αξιοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό από το πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο», το οποίο έχει δοθεί στα σχολεία και φιλοξενείται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη και ειδικότερα στην ιστοσελίδα https://esafeschools.pi.ac.cy/ . Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό υλικό, σχέδια μαθήματος, εκπαιδευτικά φιλμάκια, παιχνίδια κ.ά.
 3. Αξιοποίηση των «Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο» και διοργάνωση δράσεων στο πλαίσιο του έργου αυτού (πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://youngcoaches.pi.ac.cy/).
 4. Διοργάνωση δρωμένων τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σύντομης σχολικής εκδήλωσης (π.χ. θεατρικά δρώμενα, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κ.λπ.).
 5. Εγγραφή των σχολείων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου μέσω της πύλης “Safer Internet Day (SID)” https://www.saferinternetday.org/web/sid/school-registration. Τα σχολεία που θα εγγραφούν θα πάρουν ένα ηλεκτρονικό πακέτο υλικού, το οποίο περιλαμβάνει διαφημιστικό υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό για την τάξη.
 6. Εγγραφή των σχολείων στη διαδικτυακή πύλη eSafety Label (www.esafetylabel.eu), στην οποία καθοδηγούνται τα σχολεία να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας για το διαδίκτυο που παρέχουν και να λάβουν μέτρα, ώστε να το αναβαθμίσουν με βάση εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Επιπλέον, γίνεται παραπομπή σε διάφορα εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν το έργο της σχολικής σας μονάδας, όπως για παράδειγμα ενημερωτικά δελτία, λίστες ελέγχου και καθοδήγηση για τη σύνταξη «Πολιτικής Ορθής Χρήσης» του διαδικτύου στο σχολείο.
 7. Διάθεση σχετικού ενημερωτικού υλικού προς μαθητές και γονείς από τη παρούσα διαδικτυακή πύλη.
 8. Παρακολούθηση των βίντεο που θα λάβουν βραβείο ή έπαινο στον διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2016-2017, με θέμα: «Γίνετε εσείς η αλλαγή: ενωθείτε για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η βράβευση θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού, στις 25 Ιανουαρίου 2017. Τα βίντεο θα είναι προσβάσιμα από την παρούσα διαδικτυακή πύλη στη σχετική ιστοσελίδα “Διαγωνισμοί – Παραγωγής βίντεο”

 

Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας για τα πιο πάνω και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να προσφέρετε ευκαιρίες για ενημέρωση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σημαντικό αυτό θέμα.

Στην Κύπρο η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό έργο CyberSafety.