Ενσωμάτωση πακέτων ρομποτικής Lego WeDo και Engino ERP στη μαθησιακή διαδικασία

Κατηγορία

Εργαστήρι

Από 28/01/2022, 22:12 Μέχρι 28/01/2022, 22:12

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα πακέτα ρoμποτικής Lego WeDo 2.0 και Engino Robotics ERP Pro Set, η εξοικείωσή τους με το περιβάλλον χρήσης οπτικής γλώσσας προγραμματισμού και η ενίσχυση των δεξιοτήτων τους να ενσωματώνουν τα πακέτα ρομποτικής στη μαθησιακή διαδικασία για την επίτευξη των μαθησιακών τους στόχων.

Το σεμινάριο προσφέρεται στο πλαίσιο των Προαιρετικών Σεμιναρίων επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Τα Προαιρετικά Σεμινάρια προσφέρονται κάθε χρόνο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και απευθύνονται σε όλους τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η δήλωση συμμετοχής στο σεμινάριο υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου www.pi-eggrafes.ac.cy και ολοκληρώνεται μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.