Υβριδική μάθηση και Μicrosoft Teams

Κατηγορία

Επιμόρφωση

Από 03/12/2021, 19:42 Μέχρι 03/12/2021, 19:42

Διαδικτυακή συνάντηση

gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Αξιοποίηση του Microsoft Teams για υποστήριξη της Υβριδικής μάθησης στο σχολείο.