Υβριδική μάθηση και Μicrosoft Teams

Κατηγορία

Επιμόρφωση

Από 28/01/2022, 21:55 Μέχρι 28/01/2022, 21:55

Διαδικτυακή συνάντηση

gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Αξιοποίηση του Microsoft Teams για υποστήριξη της Υβριδικής μάθησης στο σχολείο.