Search
Close this search box.

Παραγωγή βίντεο από μαθητές και μαθήτριες για τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2016-2017

Διαγωνισμός Παραγωγής Βίντεο 2016-2017
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Πλαίσιο διαγωνισμού

  Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, προκηρύσσει διαγωνισμό για μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων,
  Λυκείων και Τεχνικών Σχολών για τη δημιουργία σύντομου βίντεο για την ασφαλή χρήση του
  διαδικτύου με θέμα «Γίνετε εσείς η αλλαγή: ενωθείτε για ένα καλύτερο διαδίκτυο» (“Be the change:
  Unite for a better internet
  ”). Το θέμα αυτό έχει καθοριστεί από την κεντρική ευρωπαϊκή επιτροπή
  InSafe ως το θέμα της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφαλή χρήση του Διαδικτύου για το 2017 (7
  Φεβρουαρίου 2017
  ).

  Τα βίντεο που θα επιλεγούν, θα προβάλλονται κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την Ασφαλή
  Χρήση του Διαδικτύου και θα τυγχάνουν αξιοποίησης για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Υποβολή συμμετοχής

  Τα σχολεία που ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλουν τη συμμετοχή τους από τις 31 Οκτωβρίου
  2016 μέχρι και την Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016, στις 11:59 μ.μ. το αργότερο
  , στην ιστοσελίδα του
  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www.e-epimorfosi.ac.cy κάτω από τις Ανακοινώσεις-> Διαγωνισμοί,
  αποστέλλοντας την ταινία σε αρχείο μορφής wmv, flv ή mp4 και συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά τη
  σχετική φόρμα για υποβολή της συμμετοχής. Στην ιστοσελίδα αυτή θα βρείτε και περισσότερες
  πληροφορίες και οδηγίες για τον Διαγωνισμό.

  Το βίντεο μπορεί να απευθύνεται σε παιδιά ή/και εφήβους ή/και ενήλικες και η διάρκειά του να μην ξεπερνά τα 3 λεπτά. Στο βίντεο πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται:

  • τα στοιχεία του Διαγωνισμού («Διαγωνισμός Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές, σχολική χρονιά 2016-2017»),
  • οι συντελεστές και το σχολείο και
  • να γίνονται αναφορές σε πηγές και άδειες χρήσης.

  Σημειώνουμε ότι είναι απαραίτητη η συναίνεση των κηδεμόνων των παιδιών για τη συμμετοχή τους στο βίντεο (μέσω σχετικής φόρμας συγκατάθεσης που χρειάζεται να υπογράψουν). Τα δικαιώματα χρήσης του βίντεο παραχωρούνται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για εκπαιδευτική αξιοποίηση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

  Κάθε σχολείο δικαιούται να υποβάλει στο Διαγωνισμό περισσότερες από μία συμμετοχές. Κάθε ομάδα συμμετοχής θα αποτελείται από έναν υπεύθυνο εκπαιδευτικό και μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών τρεις. Τονίζεται ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τους μαθητές και ο ρόλος του εκπαιδευτικού να είναι καθοδηγητικός.

  Αξιολόγηση

  Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει από τετραμελή Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει 1 εκπρόσωπος από το Π.Ι. και 1 εκπρόσωπος από κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης (σύνολο 3). Κατά την αξιολόγηση, η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της κατά πόσο η κάθε πρόταση πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής (ημερομηνία υποβολής, συμπληρωμένη αίτηση, διάρκεια βίντεο μέχρι 3΄, θέμα σχετικό με την προκήρυξη του Διαγωνισμού), την πληρότητα της πρότασης, το περιεχόμενο και τα μηνύματα του βίντεο, τη δημιουργικότητα και πρωτοτυπία της ιδέας και του σεναρίου, τη σκηνοθεσία, την κινηματογράφηση και το μοντάζ (βλ. πίνακα 1).

  Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης θα επιλέξει τις 15 καλύτερες συμμετοχές. Οι μαθητές των οποίων η εργασία θα επιλεγεί μέσα στις 15 καλύτερες, θα κληθούν να παρουσιάσουν στην Επιτροπή την εργασία τους και τη διαδικασία που ακολούθησαν, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017. Ακολούθως, η Επιτροπή θα επιλέξει τις 2 καλύτερες συμμετοχές ανά βαθμίδα, οι οποίες και θα βραβευτούν (τόσο οι μαθητές των ομάδων όσο και τα σχολεία τους).

  Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την πρώτη βδομάδα του Φεβρουαρίου 2017 και θα παρουσιαστούν από τους μαθητές σε ετήσια Ημερίδα που διοργανώνεται την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017). Παράλληλα, οι 15 καλύτερες συμμετοχές, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιαστούν από τους μαθητές στην ετήσια αυτή ημερίδα σε έκθεση αφίσας. Οι συμμετοχές αυτές θα μπορούν να είναι υποψήφιες για έπαινο/βραβείο από το κοινό της Ημερίδας. Κάθε σχολείο θα έχει δικαίωμα ψήφου για τις 3 καλύτερες εργασίες μέσω εκπροσώπου του Σχολείου που θα δηλωθεί εκ των προτέρων. Σε όλες τις συμμετοχές που θα παρουσιαστούν θα δοθεί πιστοποιητικό.

  Προϋποθέσεις συμμετοχής και κριτήρια αξιολόγησης

  Προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Ημερομηνία υποβολής
  • Συμπληρωμένη αίτηση
  • Διάρκεια βίντεο μέχρι 3΄
  • Θέμα σχετικό με την προκήρυξη του Διαγωνισμού

  Κριτηρία αξιολόγησης:

  • Πληρότητα της πρότασης
  • Περιεχόμενο και μηνύματα του βίντεο
  • Δημιουργικότητα και πρωτοτυπία ιδέας και σεναρίου
  • Σκηνοθεσία, κινηματογράφηση, μοντάζ

  Επιμόρφωση

  Κατά τη φετινή χρονιά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συντονίσουν μια ομάδα μαθητών για τους σκοπούς του διαγωνισμού, να παρακολουθήσουν εργαστήριο που θα προσφερθεί από λειτουργούς του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, με τίτλο «Δημιουργώντας μια ταινία – Από τη σύλληψη της ιδέας στην πρακτική εφαρμογή».

  Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καθοδηγήσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους από ομάδα μαθητών. Να αποκτήσουν, δηλαδή, τις βασικές γνώσεις κινηματογραφικής παιδείας για να τις χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο διαχείρισης των δεξιοτήτων των μαθητών, με στόχο την υλοποίηση μιας ιδέας σε ταινία. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά και με πρακτικά παραδείγματα τα διάφορα στάδια της παραγωγής, όπως η σύλληψη της ιδέας, η συγγραφή του σεναρίου, η σημασία της σκηνοθετικής άποψης αλλά και πιο πρακτικά θέματα, όπως η αναζήτηση χώρων και συντελεστών, το ντεκουπάζ – στόριμπορντ και η οργάνωση των κινηματογραφήσεων. Τέλος, θα περιγραφεί η διαδικασία αξιολόγησης του κινηματογραφημένου υλικού που θα οδηγήσει στη σύνθεσή του, δηλαδή το μοντάζ, όπως και ο σημαντικός ρόλος που έχει να διαδραματίσει η μουσική επένδυση και γενικά ο ήχος στην ολοκλήρωση της ταινίας.

  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο τρίωρες συναντήσεις και θα προσφερθεί σε δύο ομάδες εκπαιδευτικών, ως ακολούθως:

  • Ομάδα Α (ΠΙ Λευκωσίας):
   • Συνάντηση 1η από 2: Παρασκευή 14/10/16, 16:00-19:00 και
   • Συνάντηση 2η από 2: Σάββατο 12/11/16, 9:00-12:00
  • Ομάδα Β (Παράρτημα του ΠΙ στη Λεμεσό):
   • Συνάντηση 1η από 2: Σάββατο 15/10/16, 9:00-12:00 και
   • Συνάντηση 2η από 2: Παρασκευή 11/11/16, 16:00-19:00

  Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το εν λόγω σεμινάριο, θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού περιβάλλοντος εγγραφών του Π.Ι., στη διεύθυνση http://www.pi-eggrafes.ac.cy (κάτω από την κατηγορία Εξειδικευμένα σεμινάρια – Εργαστήριο για δημιουργία ταινίας μικρού μήκους), μέχρι και την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016.

  Σημαντικές ημερομηνίες

  Ημερομηνία

  Περιγραφή

  Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

  Προκήρυξη του Διαγωνισμού

  Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

  Τελευταία ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής στο επιμορφωτικό σεμινάριο «Δημιουργώντας μια ταινία - Από τη σύλληψη της ιδέας στην πρακτική εφαρμογή», μέσω της πλατφόρμας http://www.pi-eggrafes.ac.cy

  Οκτώβριος 2016 

  Διεξαγωγή του επιμορφωτικού σεμιναρίου:

  • Ομάδα Α (ΠΙ Λευκωσίας):
  • Συνάντηση 1η από 2: Παρασκευή 14/10/16, 16:00-19:00 και
  • Συνάντηση 2η από 2: Σάββατο 12/11/16, 9:00-12:00
  • Ομάδα Β (Παράρτημα του ΠΙ στη Λεμεσό):
  • Συνάντηση 1η από 2: Σάββατο 15/10/16, 9:00-12:00 και
  • Συνάντηση 2η από 2: Παρασκευή 11/11/16, 16:00-19:00

  Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016, στις 11:59 μ.μ.

  Τελευταία ημερομηνία υποβολής προτάσεων διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας www.e-epimorfosi.ac.cy

  Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

  Παρουσίαση από τους μαθητές (β και διαδικασία εργασίας που ακολουθήθηκε) των 15 επιλεγμένων προτάσεων προς την Επιτροπή Αξιολόγησης (στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη Λευκωσία).

  Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 08:30-13:30

  • Δημόσια ανακοίνωση των βραβείων
  • Παρουσίαση από τους μαθητές των 6 πρώτων βίντεο που πήραν βραβείο (βίντεο και διαδικασία εργασίας που ακολουθήθηκε)
  • Παρουσίαση από τους μαθητές των 15 επιλεγμένων βίντεο μέσα από αφίσα και προβολή. Οι συμμετοχές αυτές θα μπορούν να είναι υποψήφιες για έπαινο/βραβείο από το κοινό της ημερίδας 

  Επικοινωνία

  Για τυχόν διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΤΕΤ) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (e-mail: anasta@cyearn.pi.ac.cy τηλ.: 22402310) ή με τους Λειτουργούς του ΤΕΤ στα τηλ.: 22402353, 22402323, 22402372.