Προγράμματα

Μικροί Εκπαιδευτές στο Διαδίκτυο

Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο

Οι Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο είναι ένα Πρόγραμμα που προσβλέπει στην εμπλοκή των μαθητών στην εκπαίδευση άλλων ατόμων για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών του σχολείου τους και την υποστήριξη από ειδικούς στο θέμα, οι μικροί εκπαιδευτές καλούνται να αναπτύξουν σχέδιο δράσης για τη σχολική τους μονάδα και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν δράσεις, για να ενημερώσουν σε θέματα που αφορούν στο διαδίκτυο. Καλούνται, επίσης, να εκπαιδεύσουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του διαδικτύου, με άριστο, συνετό, δόκιμο αλλά και ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, και να δώσουν εισηγήσεις για προστασία από πιθανές προκλήσεις και κινδύνους. Τέλος, καλούνται να ευαισθητοποιήσουν και να εκπαιδεύσουν άλλα παιδιά, συμμαθητές και φίλους τους, καθώς επίσης τους γονείς και εκπαιδευτικούς στο σχολείο τους. Η δράση τους μπορεί να διευρυνθεί στην κοινότητα στην οποία ανήκει το σχολείο τους αλλά και σε άλλες οργανωμένες δράσεις για το θέμα.

Ασφαλές Σχόλείο για τοΔιαδίκτυο

Ασφαλές Σχόλείο για το Διαδίκτυο

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση για θέματα του διαδικτύου και η καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, τόσο των μαθητών και των εκπαιδευτικών ενός σχολείου, όσο και των γονιών και της ευρύτερης κοινότητας του σχολείου. Στόχος, επίσης, του Προγράμματος είναι να βοηθήσει ένα σχολείο να προλάβει και να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτύου. Τα σχολεία που επιλέγουν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μπορούν να διεκδικήσουν την πιστοποίηση του σχολείου τους ως Ασφαλές σχολείο για το διαδίκτυο, υλοποιώντας δράσεις για θέματα του διαδικτύου. Με τη συμμετοχή ενός σχολείου στο Πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με ειδικούς και συνεργάτες του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου (CyberSafety), για παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια, αλλά και για οποιαδήποτε άλλη στήριξη χρειαστεί.