Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Σύνθημα

  Mε το σύνθημα:

  Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό: Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα
  (Create, connect and share respect: A better internet starts with you)

  γιορτάζουμε, και φέτος, στις 6 Φεβρουαρίου 2018, την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID). Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στην προώθηση της βέλτιστης χρήσης του διαδικτύου και της ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενθάρρυνση όλων, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να είναι φορέας της αλλαγής που θα συνεισφέρει στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές και της ανάπτυξης ενεργών πολιτών ως προς το θέμα της αξιοποίησης του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο κάθε χρόνο διοργανώνει εκδηλώσεις από κοινού με τους συνεργάτες του. Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων είναι η ετήσια Ημερίδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

  Δραστηριότητες

  Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι ευαισθητοποιημένο σε θέματα ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης των νέων τεχνολογιών από τους μαθητές και της ανάπτυξης ενεργών πολιτών ως προς το θέμα της αξιοποίησης του διαδικτύου. Για τον λόγο αυτό, το Υπουργείο κάθε χρόνο διοργανώνει εκδηλώσεις από κοινού με τους συνεργάτες του.

  Πιο κάτω παρουσιάζονται δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου και εισηγήσεις δραστηριοτήτων, τις οποίες μπορεί η σχολική σας μονάδα να οργανώσει ή να συμμετάσχει:

   1. Ημερίδα που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη CYTA και την MTN, την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, στις 08:30, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού/περιεχομένου (π.χ. δημιουργία αφίσας για τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, δημιουργία ενημερωτικών φυλλαδίων), συμβάλλοντας στην ενημέρωση των μαθητών/μαθητριών, των εκπαιδευτικών και των γονιών για τη θετική χρήση του Διαδικτύου και την ανάπτυξη δημιουργικής διαδικτυακής συμπεριφοράς.

   2. Συμμετοχή σε δράσεις (π.χ. καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, προώθηση σχετικού ενημερωτικού υλικού σε εμπορικά και άλλα κέντρα), οι οποίες προσβλέπουν στην ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση του κοινού, αναφορικά με θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

   3. Δραστηριότητες στη σχολική μονάδα, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής, όπως και διαθεματικά, μέσα από όλα τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, αξιοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό από το πακέτο «Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο», το οποίο έχει δοθεί στα σχολεία και φιλοξενείται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο , και ειδικότερα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο». Στην πύλη αυτή μπορείτε να βρείτε ενημερωτικό υλικό, σχέδια μαθήματος, εκπαιδευτικά φιλμάκια, παιχνίδια κ.ά.

   4. Αξιοποίηση των «Μικρών εκπαιδευτών για το διαδίκτυο» και διοργάνωση δράσεων, στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού (περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «Μικροί εκπαιδευτές για το διαδίκτυο»).

   5. Διοργάνωση δρώμενων τα διαλείμματα ή κατά τη διάρκεια σύντομης σχολικής εκδήλωσης (π.χ. θεατρικά δρώμενα, προβολή βίντεο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, διοργάνωση παιχνιδιού, έρευνας, συζήτησης σε μορφή debate, κουίζ κ.λπ.).

   6. Εγγραφή των σχολείων που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου μέσω της πύλης Safer Internet Day (SID). Τα σχολεία που θα εγγραφούν θα πάρουν ένα ηλεκτρονικό πακέτο υλικού, το οποίο περιλαμβάνει διαφημιστικό υλικό, προτεινόμενες δραστηριότητες και υλικό για την τάξη.

   7. Εγγραφή των σχολείων στη διαδικτυακή πύλη eSafety Label, στην οποία καθοδηγούνται τα σχολεία να αξιολογήσουν το επίπεδο ασφάλειας για το διαδίκτυο που παρέχουν και να λάβουν μέτρα, ώστε να το αναβαθμίσουν με βάση εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Επιπλέον, γίνεται παραπομπή σε διάφορα εργαλεία, τα οποία θα βοηθήσουν το έργο της σχολικής σας μονάδας, όπως για παράδειγμα ενημερωτικά δελτία, λίστες ελέγχου και καθοδήγηση για τη σύνταξη «Πολιτικής Ορθής Χρήσης» του διαδικτύου στο σχολείο. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία – Τηλ: 22402300 Φαξ: 22480505 Ιστοσελίδα: http://www.pi.ac.cy

   8. Διάθεση σχετικού ενημερωτικού υλικού προς μαθητές και γονείς από την παρούσα διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

   9. Παρακολούθηση των βίντεο που θα λάβουν βραβείο ή έπαινο στον διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την παραγωγή σύντομου βίντεο από μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου 2017-2018, με θέμα: «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό: Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα» (“Create, connect and share respect: A better internet starts with you»). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η βράβευση θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της τελικής φάσης του διαγωνισμού, στις 26 Ιανουαρίου 2018. Τα βίντεο θα είναι προσβάσιμα από την παρούσα διαδικτυακή πύλη του κάτω από την σελίδα «Δράσεις > Διαγωνισμοί» ή απ’ ευθείας από την σελίδα του διαγωνισμού.

  Ημερίδα

  Πληροφορίες

  Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (6 Φεβρουαρίου 2018), διοργανώνεται και φέτος ημερίδα με θέμα «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα» ( “Create, connect and share respect: A better internet starts with you”). Την ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη CYTA και την MTN, την υποστήριξη των εταίρων του έργου CyberSafety και του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet for Kids. Η ημερίδα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα, τον σεβασμό, το ήθος, την ενσυναίσθηση όλων μας, της πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των φορέων που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, των γονιών και των παιδιών, ώστε να διαμορφώσουμε το Διαδίκτυο σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

  Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, στις 8:30 π.μ., και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες ηλικίας 11-16 χρονών (Στ’ Δημοτικού, Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων), γονείς και εκπαιδευτικούς. (#SID2018CY – Twitter)

  Η γλώσσα διεξαγωγής της ημερίδας θα είναι η ελληνική, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά για μαθητές ιδιωτικών σχολείων και διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα (ΚΝΓ). Ομιλητές με εξειδίκευση στο θέμα θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

  Τόπος διεξαγωγής

  Πρόγραμμα

  Δελτίο τύπου

  Την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα».

  Η ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη CYTA και την MTN, με την υποστήριξη των εταίρων του έργου CyberSafety και του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet – Better Internet for Kids, φιλοξενήθηκε με επιτυχία στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

  Με στόχο την καλλιέργεια υπευθυνότητας, σεβασμού, ήθους και ενσυναίσθησης, η ημερίδα λειτούργησε ως μια υπενθύμιση του καθήκοντος όλων, της πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των φορέων που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, των γονιών και των παιδιών, να μετατραπεί το Διαδίκτυο σε έναν καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

  Την ημερίδα, χαιρέτησε ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής και σε αυτή συμμετείχαν πέραν των 700 μαθητών Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από όλα τα σχολεία της Κύπρου, συνοδευόμενοι από γονείς και εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μέσα από εισηγήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του διαδικτύου, για τρόπους αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων αλλά και για ευκαιρίες και προοπτικές δημιουργικής αξιοποίησής του.

  Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τα δικά τους μηνύματα για τις δυνατότητες και προκλήσεις του διαδικτύου μέσα από την προβολή των βίντεο του Διαγωνισμού παραγωγής σύντομου από μαθητές, την έκθεση αφίσας με τις δράσεις που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με θεατρικό δρώμενο για τους κινδύνους του διαδικτύου και τρόπους αντιμετώπισής τους. 

  Τέλος, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η πρωταθλήτρια ποδηλασίας, κ. Άντρη Χριστοφόρου, προώθησε τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, με την πρώτη προβολή του τηλεοπτικού σποτ «Απόλαυσε τις διαδικτυακές σου διαδρομές με ασφάλεια».

  Η ημερίδα προβαλλόταν ζωντανά στο διαδίκτυο. Οι παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο από την ημερίδα θα φιλοξενηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

  Παρουσία στα μέσα

  Παρουσία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την Ασφαλή και Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

  Τηλεοπτικές εκπομπές​

  Ραδιοφωνικές εκπομπές​

  00:00
  00:00
  • Ραδιοσταθμός Ράδιο Πρώτο, συνέντευξη με εκπαιδευτικό και μαθητές από το Α' Δημ. Σχ. Λατσιών, 5/2/2018 00:00
  • Ραδιοσταθμός SuperFm, συνέντευξη με Αναστασία Οικονόμου, 7/2/2018 00:00
  • Ραδιοσταθμός Love FM, συνέντευξη με Μαρία Κωνσταντίνου και μαθήτριες από το Γυμνάσιο Ανθούπολης, 7/2/2018 00:00
  • Ραδιοσταθμός Πολίτης, συνέντευξη με εκπαιδευτικό και μαθητές από το Λύκειο Αραδίππου, 9/2/2018 00:00
  • Ραδιοσταθμός Κλικ FM, συνέντευξη με εκπαιδευτικό και μαθητή από το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς, 9/2/2018 00:00

  Διεθνής τύπος​