Search
Close this search box.

SID2018 Ημερίδα

SID2018 Ημερίδα

Ημερίδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2018

Πληροφορίες

Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο (6 Φεβρουαρίου 2018), διοργανώνεται και φέτος ημερίδα με θέμα «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα» ( “Create, connect and share respect: A better internet starts with you”). Την ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη CYTA και την MTN, την υποστήριξη των εταίρων του έργου CyberSafety και του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet for Kids. Η ημερίδα έχει ως στόχο να καλλιεργήσει την υπευθυνότητα, τον σεβασμό, το ήθος, την ενσυναίσθηση όλων μας, της πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των φορέων που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, των γονιών και των παιδιών, ώστε να διαμορφώσουμε το Διαδίκτυο σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, στις 8:30 π.μ., και απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/τριες ηλικίας 11-16 χρονών (Στ’ Δημοτικού, Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων), γονείς και εκπαιδευτικούς. (#SID2018CY – Twitter)

Η γλώσσα διεξαγωγής της ημερίδας θα είναι η ελληνική, ενώ θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά για μαθητές ιδιωτικών σχολείων και διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα (ΚΝΓ). Ομιλητές με εξειδίκευση στο θέμα θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θεωρεί την ημερίδα ως πολύ σημαντική για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, των νέων και των γονέων, ώστε να μπορούν να προστατεύονται από τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, καλείστε να λάβετε υπόψη σας τα πιο κάτω:

 1. Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε, ώστε κάθε σχολείο να εκπροσωπηθεί στην πιο πάνω ημερίδα ως ακολούθως:

  • Δημοτική Εκπαίδευση (Στ’ Τάξη): μέχρι δύο (2) μαθητές και ένας (1) εκπαιδευτικός.
  • Μέση Εκπαίδευση (A’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου, Α’ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής): μέχρι τέσσερις (4) μαθητές και ένας (1) καθηγητής Πληροφορικής.

  Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευθύνη της διάχυσης των αποτελεσμάτων της ημερίδας στο σχολείο τους. Παράλληλα, συστήνεται όπως ενημερώσετε τους μαθητές/τριες, τους συνδέσμους καθηγητών, δασκάλων και γονέων σχετικά με την πιο πάνω ημερίδα. Σημειώνεται ότι οι υπόλοιποι μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου θα μπορούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα διαδικτυακά στην παρούσα ιστοσελίδα (βλέπε livestreaming πιο κάτω).

  Οι δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας κάθε σχολείου, μέσω του συνδέσμου: http://eforms.moec.gov.cy/SafeInternet από την Παρασκευή, 19/01/2018, ώρα 9:00 π.μ. μέχρι τη Δευτέρα, 29/01/2018, ώρα 9:00 π.μ. Στον πιο πάνω σύνδεσμο, θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης (π.χ. αλλαγές στα ονόματα μαθητών/εκπαιδευτικού) μέχρι και τη Δευτέρα, 29/01/2018, ώρα 9:00 π.μ. και όχι αργότερα. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου και ο Κωδικός Παραγγελίας Βιβλίων.

 2. Οι διοργανωτές της ημερίδας θα αναλάβουν και φέτος τη διάθεση λεωφορείων που θα αναχωρούν από τα Συντονιστικά Σχολεία της κάθε επαρχίας για τη μεταφορά περιορισμένου αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών από/προς το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

  Τα σχολεία μπορούν να δηλώσουν για μεταφορά από/προς τον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής στην ημερίδα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των σχολείων με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής αίτησης. Η ώρα επιστροφής του λεωφορείου στο Συντονιστικό Σχολείο είναι περίπου 1:30 μ.μ.

  Τα σχολεία που θα επιλεγούν για μεταφορά με λεωφορείο θα ενημερωθούν μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 2018.

  Συστήνεται όπως η διεύθυνση του κάθε σχολείου διευθετήσει την ασφαλή και έγκαιρη μετάβαση των μαθητών και του εκπαιδευτικού από/προς τα Συντονιστικά Σχολεία κάθε επαρχίας. Τα Συντονιστικά Σχολεία έχουν την ευθύνη του ελέγχου του Λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μετάβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας, σύμφωνα με το πρότυπο που ακολουθείται για τις σχολικές εκδρομές. Ο Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής για το κάθε Συντονιστικό Σχολείο (βλ. Παράρτημα «1» από σχετική εγκύκλιο του ΥΠΠ) οφείλει να ελέγξει ότι έχουν επιβιβαστεί οι μαθητές/εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον κατάλογο που θα αποσταλεί στο Συντονιστικό Σχολείο τόσο κατά την αναχώρηση από το Συντονιστικό Σχολείο, όσο και κατά την αναχώρηση από τον χώρο της Ημερίδας.

  Στον πιο κάτω σύνδεσμο με τίτλο Παράρτημα «1» μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών με λεωφορεία.

  Στην περίπτωση των σχολείων που δεν θα μεταβούν με λεωφορεία, συστήνεται όπως η διεύθυνση κάθε σχολείου προβεί στις απαραίτητες διευθετήσεις για την ασφαλή μετάβαση/αποχώρηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στην/από την ημερίδα.

 3. Οι μαθητές/τριες του σχολείου σας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες ή και βίντεο που έχουν δημιουργήσει και είναι σχετικές με την ασφάλεια στο διαδίκτυο στην Έκθεση Αφίσας (poster session) της Ημερίδας. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλείστε όπως μελετήσετε τη σχετική εγκύκλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και συμπληρώσετε (επιπρόσθετα της πιο πάνω δήλωσης συμμετοχής) την ηλεκτρονική φόρμα στον σύνδεσμο https://goo.gl/8qVVoqτο αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 29/01/2018, ώρα 9:00 π.μ.

 4. Στο Παράρτημα «2» της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΠ, μπορείτε να βρείτε το Έντυπο Επιβεβαίωσης Εγγραφής. Συστήνεται όπως ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός το συμπληρώσει και το παραδώσει στον ενδεδειγμένο χώρο διεξαγωγής της ημερίδας για λόγους επίσπευσης της διαδικασίας εγγραφών.

 5. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 22800783, 22800787 και 22806373.

Τόπος διεξαγωγής

Πρόγραμμα

Δελτίο τύπου

Την Τρίτη, 6 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα: «Δημιούργησε, επικοινώνησε και μοιράσου με σεβασμό. Ένα καλύτερο διαδίκτυο ξεκινά από εσένα».

Η ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με τη CYTA και την MTN, με την υποστήριξη των εταίρων του έργου CyberSafety και του ευρωπαϊκού προγράμματος Safer Internet – Better Internet for Kids, φιλοξενήθηκε με επιτυχία στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία».

Με στόχο την καλλιέργεια υπευθυνότητας, σεβασμού, ήθους και ενσυναίσθησης, η ημερίδα λειτούργησε ως μια υπενθύμιση του καθήκοντος όλων, της πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των φορέων που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, των γονιών και των παιδιών, να μετατραπεί το Διαδίκτυο σε έναν καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης.

Την ημερίδα, χαιρέτησε ο έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Κώστας Καδής και σε αυτή συμμετείχαν πέραν των 700 μαθητών Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από όλα τα σχολεία της Κύπρου, συνοδευόμενοι από γονείς και εκπαιδευτικούς. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, μέσα από εισηγήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του διαδικτύου, για τρόπους αντιμετώπισης πιθανών κινδύνων αλλά και για ευκαιρίες και προοπτικές δημιουργικής αξιοποίησής του.

Παράλληλα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν τα δικά τους μηνύματα για τις δυνατότητες και προκλήσεις του διαδικτύου μέσα από την προβολή των βίντεο του Διαγωνισμού παραγωγής σύντομου από μαθητές, την έκθεση αφίσας με τις δράσεις που υλοποίησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με θεατρικό δρώμενο για τους κινδύνους του διαδικτύου και τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, η πρωταθλήτρια ποδηλασίας, κ. Άντρη Χριστοφόρου, προώθησε τη Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, με την πρώτη προβολή του τηλεοπτικού σποτ «Απόλαυσε τις διαδικτυακές σου διαδρομές με ασφάλεια».

Η ημερίδα προβαλλόταν ζωντανά στο διαδίκτυο. Οι παρουσιάσεις, βίντεο, φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο από την ημερίδα θα φιλοξενηθούν στην παρούσα ιστοσελίδα.

 

Έχει αναρτηρθεί σχετική ανακοίνωση στα αγγλικά στην ιστοσελίδα “Better Internet for Kids”