Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2020
  Add a header to begin generating the table of contents
  Scroll to Top

  Σύνθημα

  Ο εορτασμός της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (SID), για το 2020, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020. Το σύνθημα της καμπάνιας:

  Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας εργαστούμε όλοι … «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο»
  (Together for a better internet)

  αποτελεί μία πρόσκληση σε όλους/όλες, ώστε να συμμετάσχουν αποφασιστικά και να διαδραματίσουν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο, αναφορικά με τη διαμόρφωση ενός καλύτερου και ασφαλέστερου Διαδικτύου.

  Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη της καμπάνιας, μέσω αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε, παράλληλα, να επισκέπτεστε, τα προφίλ μας στο Facebook, στο Instagram και στο Twitter, καθώς, επίσης, και την επίσημη ιστοσελίδα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

  Στην Κύπρο, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Έργο Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberSafety. Κατά τον φετινό εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο, για όλο τον μήνα Φεβρουάριο, θα προγραμματιστούν και θα διεξαχθούν μία σειρά από συναφείς δράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα βέλτιστης χρήσης του Διαδικτύου και ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών.

  Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, πανηγύρια ενημέρωσης, μαθητικοί διαγωνισμοί (π.χ., διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες), διάχυση ενημερωτικού υλικού και πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα. Κορύφωση των εορτασμών και των δράσεων θα αποτελέσει, φυσικά, η 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα κατά την οποία θα πραγματωθεί η Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

  Βασικά μηνύματα

  Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) διοργανώνεται από το δίκτυο Insafe/INHOPE, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής*, με σκοπό να προωθηθεί η ασφαλής και θετική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, ειδικότερα ανάμεσα στα παιδιά και τους/τις νέους/νέες. Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) εορτάζεται, κάθε χρόνο, τη δεύτερη μέρα, της δεύτερης εβδομάδας, του δεύτερου μήνα (Φεβρουαρίου), όπου εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες, ενώνουν τις φωνές τους, με στόχο να ενθαρρύνουν τις θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο και να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση, αναφορικά με τα ζητήματα Aσφάλειας στο Διαδίκτυο.

  Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και καλύτερου Διαδικτύου, όπου ο καθένας και η καθεμία θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο υπεύθυνα, κριτικά, δημιουργικά και με σεβασμό. Η εκστρατεία στοχεύει να προσεγγίσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς και τους κηδεμόνες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις εκπαιδευτές και τους/τις κοινωνικούς λειτουργούς. Επίσης, η εκστρατεία στοχεύει και στη βιομηχανία, τους φορείς λήψης αποφάσεων και οι πολιτικοί, ενθαρρύνοντας τη συμβολή τους στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου.

  Γιορτάζοντας τη θετική δύναμη του Διαδικτύου, το σύνθημα της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, “Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο”, έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει όλους/όλες, έτσι ώστε να συμβάλουν ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας στο έπακρο τη δυνατότητα του Διαδικτύου, να φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

  Με μια παγκόσμια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Internet Day – SID) ενθαρρύνει όλους/όλες να συνεργαστούν και να συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην εκστρατεία για ένα ασφαλέστερο Διαδίκτυο.

  Υπάρχουν ποικίλοι τρόποι, για να επιτευχθούν τα ανωτέρω:

  • Τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι μπορούν να βοηθήσουν και να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, επιδεικνύοντας την ανάλογη ευγένεια και σεβασμό προς τους άλλους χρήστες του Διαδικτύου, προστατεύοντας τη διαδικτυακή φήμη, τόσο των ιδίων όσο και των άλλων. Επιπρόσθετα, μπορούν όλοι και όλες να αξιοποιήσουν κατάλληλα το Διαδίκτυο, για την προώθηση θετικής διαδικτυακής δημιουργίας και επικοινωνίας.
  • Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην ενθάρρυνση και την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων, στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και, ειδικότερα, του  Διαδικτύου, με υπεύθυνο, κριτικό, και δημιουργικό τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της διενέργειας ενός ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου με τα παιδιά και τους εφήβους, μέσω της παροχής της κατάλληλης εκπαίδευσης για τη χρήση της τεχνολογίας, πάντοτε με ασφαλή και θετικό τρόπο, καθώς, επίσης, και μέσω της συνεχούς τους προσπάθειας, για να καταστούν θετικά ψηφιακά πρότυπα.  
  • Οι εκπαιδευτικοί/ες, οι εκπαιδευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, ενδυναμώνοντας τους/τις μαθητές/μαθήτριες με δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και συνεισφέροντας στο να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης.  Έτσι, θα παρασχεθεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες η δυνατότητα να δημιουργούν και να αναπτύσσουν το δικό τους περιεχόμενο και να  προβαίνουν σε κατάλληλες ψηφιακές επιλογές, συμβάλλοντας θετικά στην αποτελεσματικότερη και καταλληλότερη χρήση της ψηφιακής κοινωνίας. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί/ες, οι εκπαιδευτές και οι κοινωνικοί λειτουργοί μπορούν να συμβάλουν θετικά στην δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου ενεργώντας ως πρότυπα/παράδειγμα θετικής διαδικτυακής συμπεριφοράς για τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους.
  • Η βιομηχανία μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου, μέσω της δημιουργίας και της προώθησης θετικού διαδικτυακού περιεχομένου, και της παροχής ασφαλών διαδικτυακών υπηρεσιών, καθώς, επίσης και μέσω της διευκόλυνσης της δυνατότητας στους χρήστες να ανταποκριθούν σε πιθανές δυσκολίες, παρέχοντας σαφείς οδηγίες και εύχρηστα εργαλεία ασφαλείας και γρήγορη πρόσβαση σε υποστήριξη, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα.
  • Οι φορείς λήψεων αποφάσεων και οι πολιτικοί μπορούν να παρέχουν μία κουλτούρα στην οποία όλοι οι προαναφερόμενοι παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. Για παράδειγμα, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα σχετικών ευκαιριών στα αναλυτικά προγράμματα των σχολείων των παιδιών και των νέων ανθρώπων, για εκπαίδευση στην  ασφάλεια στο Διαδίκτυο, διασφαλίζοντας ότι οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες και πηγές στήριξης και διασφαλίζοντας ότι η βιομηχανία ενθαρρύνεται να αυτορρυθμίζει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της. Παράλληλα, οι φορείς λήψης αποφάσεων και οι πολιτικοί μπορούν να προβούν στις ανάλογες πολιτικές αποφάσεις και στην κατάθεση κατάλληλων νομοθεσιών, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών και των νέων ανθρώπων μέσω αποτελεσματικών στρατηγικών για την προστασία τους στον ψηφιακό κόσμο.
  • Όλοι και όλες έχουμε την ευθύνη να συμβάλουμε στη θετική διαφορά στο Διαδίκτυο. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη διαμόρφωση ενός καλύτερου Διαδικτύου, προωθώντας θετική διαδικτυακή στάση, επιδεικνύοντας απαράμιλλή ευγένεια και σεβασμό προς του άλλους και αναζητώντας θετικές ευκαιρίες δημιουργίας και επικοινωνίας. Τέλος, όλοι και όλες επιβάλλεται να ανταποκριθούμε σε αρνητικές πρακτικές και εμπειρίες, αναφέροντας παράνομο περιεχόμενο και ακατάλληλη συμπεριφορά στο Διαδίκτυο.

  Ας ενώσουμε όλοι τις φωνές μας, «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο», συμμετέχοντας στον εορτασμό της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2020.

  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.saferinternetday.org, καθώς, επίσης, και μέσα από τα προφίλ των κοινωνικών μέσων της Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (SID) στο Facebook και στο Twitter.

  Παράλληλα, για τις δραστηριότητες της εκστρατείας στην Κύπρο, μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας ή μέσω των κοινωνικών μας δικτύων μας στο Facebook,στο Instagram και στο Twitter

  Στην Κύπρο, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Έργο Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου CyberSafety. Κατά τον φετινό εορτασμό της ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στην Κύπρο, για όλο τον μήνα Φεβρουάριο, θα προγραμματιστούν και θα διεξαχθούν μία σειρά από συναφείς δράσεις, τόσο εντός όσο και εκτός της σχολικής κοινότητας, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών, των γονέων, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε θέματα βέλτιστης χρήσης του Διαδικτύου και ασφαλούς χρήσης των νέων τεχνολογιών.

  Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, θα πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, πανηγύρια ενημέρωσης, μαθητικοί διαγωνισμοί (π.χ., διαγωνισμός παραγωγής σύντομου βίντεο από μαθητές/μαθήτριες), διάχυση ενημερωτικού υλικού και πραγματοποίηση ενημερωτικών δράσεων σε διάφορα κοινωνικά επίπεδα. Κορύφωση των εορτασμών και των δράσεων θα αποτελέσει, φυσικά, η 11η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα κατά την οποία θα πραγματωθεί η Ημερίδα για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου.

  * Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χρηματοδότηση επί του παρόντος παρέχεται από τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF). Μάθετε περισσότερα για την «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για Παιδιά» της ΕΕ στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

  Ημερίδα

  Πληροφορίες

  Στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (11 Φεβρουαρίου 2020), διοργανώνεται, όπως κάθε χρόνο, Ημερίδα, με θέμα: «Μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο» (“Together for a better internet”). Την Ημερίδα διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τη CYTA και την Epic, και την υποστήριξη των εταίρων του Ευρωπαϊκού Έργου: Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου – CΥberSafety, καθώς και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο.

  Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 12:00 μ.μ. Η Ημερίδα απευθύνεται κυρίως σε μαθητές/μαθήτριες όλων των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων (Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής) καθώς, επίσης, σε εκπαιδευτικούς, γονείς και φορείς χάραξης πολιτικής για το Διαδίκτυο.

  Η Ημερίδα έχει ως στόχο να ενθαρρύνει και να κινητοποιήσει τα παιδιά, τους/τις νέους/νέες, τους γονείς, τους/τις εκπαιδευτικούς, τους φορείς που ασχολούνται με το Διαδίκτυο και, γενικότερα, το σύνολο της κυπριακής κοινωνίας στην υπεύθυνη, κριτική και με σεβασμό χρήση του Διαδικτύου, ώστε να συμβάλουν ενεργά στην αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση της ψηφιακής κοινωνίας και στη διαμόρφωση του Διαδικτύου σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης. Ομιλητές με εξειδίκευση στο θέμα θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Στον χώρο της Ημερίδας, θα λειτουργεί, παράλληλα, Έκθεση Αφίσας, στην οποία μαθητές/μαθήτριες που επιθυμούν θα παρουσιάσουν δικές τους εργασίες/δράσεις, σχετικές με την ασφαλή και υπεύθυνη αξιοποίηση του Διαδικτύου.

  Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Πολιτισμού, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο σε θέματα αποτελεσματικής, δημιουργικής και ασφαλής αξιοποίησης του Διαδικτύου, θεωρεί τις δράσεις για τη Διεθνή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου και ειδικά τη συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στην εν λόγω Ημερίδα πολύ σημαντικές. Για επιπρόσθετες προγραμματισμένες δράσεις στο πλαίσιο της Εβδομάδας Ασφαλούς Διαδικτύου, θα ακολουθήσει νέα Εγκύκλιος.

  Σημειώνεται ότι η γλώσσα διεξαγωγής της Ημερίδας θα είναι η ελληνική, με ταυτόχρονη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, καθώς και διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, αν χρειαστεί. 

  Συμμετοχή σχολείων

  Tα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Ημερίδα θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής, μέσω του λογαριασμού τους στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία «Ημερίδες – Συνέδρια», από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. Κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, τα σχολεία καλούνται να δηλώσουν τα πιο κάτω στοιχεία. Θα πρέπει επιπρόσθετα να δηλώσουν τυχόν ανάγκες σε νοηματική ή αγγλική γλώσσα.

  1. Στοιχεία ενός/μίας εκπαιδευτικού και μαθητών/μαθητριών που θα παρακολουθήσουν την Ημερίδα

  Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε ώστε το σχολείο σας να εκπροσωπηθεί στην εν λόγω Ημερίδα, ως ακολούθως:

   • Δημοτική Εκπαίδευση (Ε΄ και Στ΄ Τάξη): μέχρι τέσσερις (4) μαθητές/μαθήτριες και ένας/μια (1) εκπαιδευτικός
   • Μέση Εκπαίδευση (Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου/Τεχνικής Σχολής): μέχρι 4 (τέσσερις) μαθητές/μαθήτριες και ένας/μία (1) εκπαιδευτικός

  Τα σχολεία τα οποία συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μικροί Εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο μπορούν να δηλώσουν όσα παιδιά συμμετέχουν στο Πρόγραμμα μαζί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς τους. Επιπρόσθετα, τα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ασφαλές Σχολείο για το Διαδίκτυο, θα μπορούν να δηλώσουν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών, μετά από συνεννόηση με τον Υποστηρικτή Λειτουργό τους.

  1. Στοιχεία Εργασίας/Δράσης, εκπαιδευτικού και μαθητών/μαθητριών που θα συμμετάσχουν στην Έκθεση Αφίσας

  Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου σας έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες και δράσεις τους (π.χ., παιχνίδια, εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο που έχουν δημιουργήσει), οι οποίες είναι σχετικές με την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, στην Έκθεση αφίσας της Ημερίδας (poster session). Για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να δηλώσετε στα ανάλογα πεδία της δήλωσης συμμετοχής, μέχρι και τέσσερις (4) επιπλέον μαθητές/μαθήτριες και έναν/μία (1) επιπλέον εκπαιδευτικό (σύνολο, δηλαδή συμμετοχής του σχολείου, μέχρι οκτώ (8) μαθητές/μαθήτριες και μέχρι δύο (2) εκπαιδευτικούς). Στην περίπτωση των σχολείων, τα οποία συμμετέχουν στα Προγράμματα Μικροί εκπαιδευτές για το Διαδίκτυο και Ασφαλές σχολείο για το Διαδίκτυο, ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει. Οι εργασίες στην Έκθεση Αφίσας μπορούν να παρουσιαστούν με διάφορους τρόπους, όπως, για παράδειγμα, ανάρτηση εκτυπωμένου υλικού ή αφίσας σε πινακίδα (foamboard) ή και παρουσίαση πολυμεσικών εργασιών σε ψηφιακή μορφή, μέσω φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Για την παρουσίαση των εργασιών θα παραχωρηθούν α) μικρό ορθογώνιο τραπέζι (διαστάσεων 50cm x 150cm) και β) πινακίδα τύπου foamboard (διαστάσεων ~ 1m x 1m).

  1. Μεταφορά συμμετεχόντων/συμμετεχουσών προς και από τον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας

  Οι διοργανωτές της Ημερίδας θα αναλάβουν και φέτος τη διάθεση λεωφορείων, που θα αναχωρούν από τα Συντονιστικά Σχολεία της κάθε επαρχίας, για τη μεταφορά αριθμού μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών προς και από το Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία». Τα σχολεία μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μεταφορά προς και από τον χώρο διεξαγωγής της Ημερίδας. Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας στην επιλογή των σχολείων, με βάση την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης. Η ώρα επιστροφής του λεωφορείου στο Συντονιστικό Σχολείο αναμένεται περίπου μεταξύ των ωρών 12:30 και 13:30. Τα σχολεία που θα επιλεγούν για μεταφορά των μαθητών/μαθητριών τους με λεωφορεία θα ενημερωθούν μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, μέχρι την Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2020. Τονίζεται ότι η διεύθυνση του κάθε σχολείου θα πρέπει να διευθετήσει την ασφαλή και έγκαιρη μετάβαση των μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών στα Συντονιστικά Σχολεία κάθε επαρχίας.

  Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα έχουν την ευθύνη της διάχυσης των αποτελεσμάτων της Ημερίδας στο σχολείο τους. Παράλληλα, συστήνεται όπως ενημερώσετε τους/τις μαθητές/μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, καθώς και τον Σύνδεσμο γονέων του σχολείου σας, σχετικά με την πιο πάνω Ημερίδα.

  Σημειώνεται ότι η Ημερίδα θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Ημερίδας.

  Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργό του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Π.Ι. (email: hadjittofi.p@cyearn.pi.ac.cy, τηλ.: 22402353).

  Τόπος διεξαγωγής

  Πρόγραμμα

  Ομιλητές

  Picture of Χρήστος Ξενάκης
  Χρήστος Ξενάκης

  Ο Καθ. Χρήστος Ξενάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική το 1993, και μεταπτυχιακά (M.Sc.) το 1996 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2004 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). Το διάστημα 1998 – 2001 εργάστηκε ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από το 1996 έως 2007 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  Από το 2007 ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου σήμερα είναι Καθηγητής. Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων». Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά (ACTS, ESPRIT, IST, AAL, DGHOME, Marie Curie, Horizon2020) και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι ο συντονιστής των έργων CUREX, SealedGRID, INCOGNITO και SECONDO που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η2020) ενώ διατέλεσε συντονιστής του προγράμματος ReCRED (Η2020) και είχε την επιστημονική/τεχνική διεύθυνση του προγράμματος UINFC2 που χρηματοδοτήθηκε από την DGHOME/ISEC.

  Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνο ασφάλειας (European Cyber Security Challenge) και αρχηγός της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Κυβερνο- ασφάλειας. Επίσης, είναι μέλος των συντακτικών ομάδων των επιστημονικών περιοδικών Computers & Security και Computer Communications που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο Elsevier, καθώς και του περιοδικού IET Information Security που εκδίδεται από το Ινστιτούτο Μηχανικής και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Τέλος, έχει συνυπογράψει περισσότερες από 90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια συλλογικών τόμων και συνέδρια.

  Picture of Ανδρέας Φυλακτού
  Ανδρέας Φυλακτού

  Ο Ανδρέας Φυλακτού γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λεμεσό. Σπούδασε υποκριτική στην Αθήνα και έζησε στο Λονδίνο για δύο χρόνια. Έχει συμμετάσχει σε θεατρικές παραστάσεις ως ηθοποιός και ως βοηθός σκηνοθέτη, ενώ στην τηλεόραση τον είδαμε σε σειρές, όπως «Τα μυστικά της Εδέμ», «Μόνο μια φορά», «Στην άκρη του παραδείσου», «Μηδέν», «Όνειρο ήταν», «Καταιγίδα» κ.ά. Τον ακούμε καθημερινά 10.00 – 13.00 στο Love FM 100.7.​

  Picture of Θεατρική Ομάδα: Intra Portas
  Θεατρική Ομάδα: Intra Portas

  Η θεατρική ομάδα «intra portas» δραστηριοποιείται στο χώρο του εφηβικού θέατρου τα τελευταία τρια χρόνια με παραστάσεις κοινωνικού προβληματισμού σημειώνοντας τεράστια επιτυχία. Η ομάδα κατάφερε να σημειώσει μια τομή στην ιστορία του εφηβικού θεάτρου στην Κύπρο ταξιδεύοντας με τις παραστάσεις της από τάξη σε τάξη σε όλη την Κύπρο. Την πρώτη παραγωγή της ομάδας, «Η Ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας» με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό, παρακολούθησαν πάνω από 7000 μαθητές σε όλο το νησί ενώ η ομάδα προσκλήθηκε και σε πλειάδα ευρωπαϊκών προγραμμάτων με μαθητές/ εκπαιδευτικούς/ εμψυχωτές από διάφορες χώρες που ασχολούνται με το θέατρο στην εκπαίδευση και τον σχολικό εκφοβισμό. Φέτος, η ομάδα συνεχίζει το έργο της με ένα καινούριο κείμενο με τίτλο “# Το δωμάτιο του Γιώργου” που έχει θέμα τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Η θεματική της καινούριας της παραγωγής προέκυψε από πρόταση των καθηγητών που είδαν την προηγούμενη παραγωγή και έγινε κατά παραγγελία, ειδικά για τις ανάγκες της ομάδας, από τον θεατρικό συγγραφέα Τάσο Αγγελόπουλο.

  Picture of Χριστιάνα Αριστοτέλους
  Χριστιάνα Αριστοτέλους

  Η Χριστιάνα Αριστοτέλους είναι αγαπημένη παρουσιάστρια της απογευματινής ζώνης, η οποία παρουσιάζει την εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» στο κανάλι Άλφα Κύπρου.​

  Φωτογραφικό υλικό

  Δελτίο τύπου

  Την Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα: «Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο». Η Ημερίδα διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με τη Cyta και την Epic, καθώς και με την υποστήριξη των εταίρων του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου – CΥberSafety και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο για τα Παιδιά στην Κύπρο. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε, με τεράστια επιτυχία, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία.

  Με στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας, του σεβασμού, αλλά και της κριτικής και της δημιουργικής αξιοποίησης του Διαδικτύου στη ζωή μας, η Ημερίδα λειτούργησε ως μία υπενθύμιση του καθήκοντος όλων, της Πολιτείας, των εκπαιδευτικών, των φορέων λήψης αποφάσεων, που ασχολούνται με το Διαδίκτυο, των γονιών, των νέων και των παιδιών, να μετατραπεί το Διαδίκτυο σε έναν καλύτερο και ασφαλέστερο χώρο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και μάθησης. Τη φετινή Ημερίδα παρακολούθησαν 1000, περίπου, μαθητές/μαθήτριες, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, εκπαιδευτικοί και γονείς, από όλη την Κύπρο.

  Την Ημερίδα, χαιρέτησε, εκ μέρους του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου-Ευριπίδου, Διευθύντρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ακολούθησαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για την ασφαλή και την υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου, με ενημέρωση για τις προοπτικές δημιουργικής αξιοποίησής του, αλλά και την αντιμετώπιση πιθανών προκλήσεων και κινδύνων.

  Ο Δρ Χρήστος Ξενάκης, Kαθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με την εισήγησή του: «Διαδίκτυο των Αντικειμένων: Προκλήσεις και Κίνδυνοι», αναφέρθηκε στις εφαρμογές και τις απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει το Διαδίκτυο, σημειώνοντας, ωστόσο, τη σημαντικότητα της ενημέρωσης, αναφορικά με την ορθή χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών, καθώς και σχετικών μέτρων προστασίας και ασφάλειας. Ο ηθοποιός Ανδρέας Φυλαχτού, αξιοποιώντας την ταινία μικρού μήκους: «Δική σου Επιλογή», για τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό, υπογράμμισε τη σημαντικότητα της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της ευθύνης όλων μας για θετικές επιλογές και αλλαγές. Ακολούθως, ο μαθητής του English School, Οδυσσέας Ηροδότου, προέτρεψε τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στη δημιουργική αξιοποίηση του Διαδικτύου, παρουσιάζοντας την Start-Up εφαρμογή CanTeens, την οποία ανέπτυξε μαζί με την ομάδα του.

  Παράλληλα, όσοι και όσες συμμετείχαν στην Ημερίδα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θεατρικό δρώμενο με θέμα τον Διαδικτυακό Εκφοβισμό: «Το δωμάτιο του Γιώργου» από τη θεατρική ομάδα ‘intra portas’. Στόχος της θεατρικής παράστασης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές/μαθήτριες ότι το Διαδίκτυο δεν μπορεί να αξιοποιείται ως ένα μέσο εκδίκησης, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα της σημαντικότητας επίδειξης ευγένειας και σεβασμού, προς τους άλλους χρήστες του Διαδικτύου. Ακολούθως, η ομάδα Νέων CYberSafety Youth Panel παρουσίασε τη δράση της, προσκαλώντας τους μαθητές και τις μαθήτριες της Κύπρου να ενώσουν τις φωνές τους μαζί τους, με στόχο να ενθαρρύνουν θετικές αλλαγές στο Διαδίκτυο και να ενισχύσουν τη δημιουργική και ασφαλή χρήση του.

  Τέλος, στο πλαίσιο της Ημερίδας, οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, σε Έκθεση Αφίσας, εργασίες και δράσεις μαθητών/μαθητριών, που αναπτύχθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά, αναφορικά με την ασφαλή και τη δημιουργική αξιοποίηση του Διαδικτύου, καθώς, επίσης, και φιλμάκια από τον διαγωνισμό παραγωγής σύντομου βίντεο με θέμα: «Μαζί για ένα Καλύτερο Διαδίκτυο».

  Παρουσία στα μέσα

  Παρουσία στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την Ασφαλή και Δημιουργική χρήση του Διαδικτύου.

  Τηλεοπτικές εκπομπές​

  Ραδιοφωνικές εκπομπές

  00:00
  00:00
  • Ραδιοσταθμός ACTIVE, συνέντευξη με ..., 5/2/2020 00:00
  • Ραδιοσταθμός Proto, συνέντευξη με ..., 5/2/2020 00:00
  • Ραδιοσταθμός Love FM, συνέντευξη με ...., 6/2/2020 00:00
  • Ραδιοσταθμός Πολίτης, συνέντευξη με ..., 7/2/2020 00:00
  • Ραδιοσταθμός ANT1, συνέντευξη με ..., 10/2/2020 00:00
  • Ραδιοσταθμός Mix FM, συνέντευξη με ..., 12/2/2020 00:00
  • Ραδιοσταθμός Κλικ FM, συνέντευξη με ..., 18/2/2020 00:00