Επισκόπηση

Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο και Προτάσεις Αντιμετώπισής τους


Το Διαδίκτυο είναι ένα δυνατό εργαλείο στα χέρια μας, που όμως αν δεν το χρησιμοποιούμε σωστά μπορεί να εμπερικλείει κινδύνους. Η πρόκληση στο Διαδίκτυο είναι να μπορούμε να αναγνωρίζουμε πιθανούς κινδύνους, να γνωρίζουμε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων και να έχουμε επιλογές για αποφυγή τους και τερματισμό τους. 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους σημαντικότερους κινδύνους του Διαδικτύου.

Οι κυριότεροι κίνδυνοι που συνεπάγονται απο τη χρήση του διαδικτύου είναι:
 
 •  Ακατάλληλο Περιεχόμενο
 •  Ανεπιθύμητα Μηνύματα (Spam)
 •  Αποξένωση 
 •  Αποπλάνηση (Grooming) 
 •  Βίαια Παιχνίδια 
 •  Εθισμός (Internet Addiction)
 •  Εκφοβισμός (Cyberbullying) 
 •  Επιβλαβείς Συμπεριφορές
 •  Ηλεκτρονικός Τζόγος 
 •  Ιοί (Virus) 
 •  Παιδική Πορνογραφία 
 •  Παραβίαση Ιδιωτικότητας
 •  Παραπληροφόρηση (Misinformation)
 •  Παραποίηση Γλώσσας
 •  Υποκλοπή Προσωπικών στοιχείων(Phishing) 
 •  Φυσικές Παθήσεις