Υλικό

Σύντομο μήνυμα Της Ομάδας νέων Για την Ασφαλεία στο διαδίκτυο

Σύντομο μήνυμα της Ομάδας Νέων για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο.

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Ελληνικά

Πηγή: Ομάδα Νέων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2019 – 2020.

Βίντεο

https://fb.watch/oAvyyTb7dJ