Υλικό

Wild Web Woods (Το άγριο δάσος του ιστού)

Στόχος του παιχνιδιού είναι να βοηθήσει παιδιά 7-10 ετών να καταλάβουν το διαδίκτυο και να αποκτήσουν τις δεξιότητες, για να γίνουν σοφοί χρήστες του διαδικτύου. Το παιχνίδι έχει, επίσης, σκοπό να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν βασικές έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για να μάθουν για τα δικά τους δικαιώματα και πώς να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων.

Θέματα των δραστηριοτήτων που προτείνονται: 

  • ιδιωτική ζωή στο διαδίκτυο
  • ταυτότητα στο διαδίκτυο
  • ασφαλείς κωδικοί 
  • εθισμός στο διαδίκτυο
  • αγωγή του καταναλωτή – ηλεκτρονικό εμπόριο
  • διαφορές μεταξύ του πραγματικού κόσμου και του εικονικού κόσμου
  • ασφάλεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • δικαιώματα του παιδιού 

Κατηγορία: Διαδραστικά Παιχνίδια

Γλώσσα: Ελληνικά

Πηγή: 2009 Council of Europe, Strasbourg