Υλικό

Spam (Ανεπιθύμητα μηνύματα)

Ανεπιθύμητα μηνύματα (Spam)

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Χωρίς λόγια

Πηγή: Medieraadet (Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης για Παιδιά και Νέους -Δανία)

Βίντεο