Υλικό

Ταινία μικρού μίκους – Ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους του Sexting

Ταινία μικρού μήκους, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα Sexting στους/στις νέους/ες. 

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά

Πηγή: Warwickshire Police

Βίντεο