Υλικό

Σύντομο μήνυμα για τις Απάτες και τους Κινδύνους του Διαδικτύου

Σύντομο βίντεο για τις διαδικτυακές απάτες και τους κινδύνους του διαδικτύου (Διεθνής Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022).

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Ελληνικά

Πηγή: Αυτενεργώ

Βίντεο

https://youtu.be/dFcvpiHMA-o?feature=shared