Υλικό

PEGI : Συμβουλές για γονείς

Συμβουλές για γονείς

 
 
1. Μάθετε περισσότερα για τα βιντεοπαιχνίδια 
 
2. Γίνετε επαγγελματίες στο σύστημα γονικού ελέγχου 
 
3. Ελέγξτε αυτή την ιστοσελίδα: | Pegi Public Site
 
Ο αφέντης της οθόνης είστε ΕΣΕΙΣ!
 
ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ, ποιες καλές πρακτικές θα εφαρμόσετε;
 
Βίντεο