Υλικό

Overexposure – Ταινία μικρού μίκους – Ευαισθητοποίηση για το sexting

Ταινία μικρού μήκους, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα Sexting στους/στις νέους/ες. 

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά

Πηγή: Young Scot

Βίντεο