Φυλλάδιο

Φυλλάδιο

Κανόνες για να είμαστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο:

Χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο μόνο όταν ένας ενήλικας είναι μαζί μας
Κάνουμε κλικ στα κουμπιά και στους συνδέσμους που ξέρουμε τι κάνουν
Ψάχνουμε πληροφορίες στο Διαδίκτυο με την βοήθεια ενός ενήλικα
Πάντα ρωτούμε όταν δεν ξέρουμε τι να κάνουμε στο Διαδίκτυο
Στέλλουμε και παραλαμβάνουμε email μαζί με κάποιον ενήλικα
Μπορούμε να γράφουμε ευγενικά μηνύματα σε ανθρώπους που γνωρίζουμε