Υλικό

Forever – Ταινία μικρού μίκους – Ευαισθητοποίηση για το sexting

Ταινία μικρού μήκους, για την ευαισθητοποίηση σε θέματα Sexting στους/στις νέους/ες. 

 

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά

Πηγή: Webwise Ireland

 

Βίντεο