Υλικό

eSafety Kit

Κάθε ενότητα περιλαμβάνει τους κανόνες, παιχνίδι και κουίζ για αξιολόγηση. 

Επιλέγοντας τα εικονίδια πάνω δεξιά, μπορείτε να εντοπίσετε δραστηριότητες για εκτύπωση. Υπάρχει υλικό για γονείς και εκπαιδευτικούς για κάθε ενότητα. 

Υπάρχουν έτοιμες δραστηριότητες για κάθε ενότητα, για χρήση από τους εκπαιδευτικούς. 

Επιλέγοντας την Ελλάδα ή την Κύπρο στην αρχική σελίδα, το παιχνίδι διατίθεται στα ελληνικά.

Γλώσσα: Ελληνικά

Κατηγορία: Διαδραστικά Παιχνίδια

Πηγή: Insafe project- European Schoolnet