Υλικό

eFollowMe – (Ψηφιακό Αποτύπωμα)

Το eFollowMe είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι σε τρισδιάστατο περιβάλλον, το οποίο αφορά μαθητές

Στο πλαίσιο του έργου CYberSafety έχει υλοποιηθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου το παιχνίδι eFollowMe που αφορά το ψηφιακό αποτύπωμα (digital footprint). Συγκεκριμένα, το eFollowMe είναι ένα διαδικτυακό παιχνίδι σε τρισδιάστατο περιβάλλον, το οποίο αφορά μαθητές γυμνασίου και λυκείου. Σκοπός του παιχνιδιού είναι να μάθουν οι μαθητές να διαχειρίζονται με προσοχή τα προσωπικά τους δεδομένα και το ψηφιακό τους αποτύπωμα. 

Το παιχνίδι είναι διαθέσιμο για χρήση για τα λειτουργικά συστήματα Windows και Mac.

Μπορείτε να συγκρίνετε τη βαθμολογία σας και με άλλους παίκτες του παιχνιδιού.