Υλικό

Digizen Game

Το παιχνίδι βασίζεται στο βίντεο “Let´s fight it together”

http://digizen.org/resources/cyberbullying/films/uk/lfit-film.aspx

Στο παιχνίδι οι μαθητές παίρνουν τη θέση ενός συμμαθητή/συμμαθήτριας του πρωταγωνιστή και παίρνουν αποφάσεις στο πώς να τον βοηθήσουν, καθώς βιώνει τη διαδικτυακή παρενόχληση.

Πηγή: Childnet International

Γλώσσα: Αγγλικά

Κατηγορία: Διαδραστικά Παιχνίδια