Υλικό

Διαδικτυακά Παιχνίδια και Διαδικτυακός Εκφοβισμός – Crossing the Line PSHE Toolkit

Σύντομο βίντεο διαδικτυακά παιχνίδια και διαδικτυακός εκφοβισμός. 

Κατηγορία: Βίντεο

Γλώσσα: Αγγλικά.

Πηγή: Childnet International

Βίντεο