Υλικό

  • Homepage
  • Άρθρα
  • Υλικό
  • Βίντεο
  • Μήνυμα για ενα ασφαλέστερο Διαδίκτυο / Μήνυμα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό (Cyberbullying) και άλλους κινδύνους του Διαδικτύου

Μήνυμα για ενα ασφαλέστερο Διαδίκτυο / Μήνυμα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό (Cyberbullying) και άλλους κινδύνους του Διαδικτύου

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/safer-online 

Είστε περίεργοι να μάθετε πώς η ΕΕ σας προστατεύει στο διαδίκτυο; Οι νέοι κανόνες που εισάγονται για την νέα ρύθμιση για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) θα λειτουργήσουν για τη δημιουργία ενός δικαιότερου και ασφαλέστερου διαδικτυακού κόσμου.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περάσετε τον χρόνο σας και να βρείτε πληροφορίες στο διαδίκτυο, ωστόσο πόσο ασφαλείς νιώθετε;

Δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο σύντομα και ενδιαφέροντα μικρά βίντεο για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και την προστασία από παράνομο περιεχόμενο και διαφημίσεις στο διαδίκτυο στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαικής Ρύθμισης για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA):  https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/safer-online